A polgári biztonságról tárgyaltak az Európai Bizottság képviselői a magyarságszervezetek vezetőivel

2021. július 22., 18:37 , 1068. szám

Csütörtökön Kárpátaljára látogattak az Európai Unió ukrajnai tanácsadó missziójának (EUAM Ukraine) tagjai. A nyolctagú küldöttség három tagja – Marek Dzierzega, Hannelore Valier, Soran Hansen – délelőtt Ungváron a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) székházában találkozott a kárpátaljai magyarságszervezetek vezetőivel: Barta Józseffel, a KMKSZ alelnökével, megyei képviselővel és Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetsége (UMDSZ) elnökével.

Az Európai Bizottság missziója és célja a helyi közösségek, kisebbségek társadalmi, érdekpolitikai szervezeteinek és a jogvédő szerveknek az együttműködése a polgári biztonság érdekében. A vendégek arról érdeklődtek, hogy Kárpátalján a magyar kisebbség mennyire érzi magát biztonságban, és mely tényezők fenyegetik a biztonságukat.

A közel másfél órás megbeszélést követően Barta József röviden összegezte az elhangzottakat.

– Elmondtam, hogy a keleten zajló harci cselekmények ugyan nagyon távol vannak tőlünk, de kihatnak a mi életünkre is. Az elmúlt években több hullámban is zajlott katonai mozgósítás, amelyek során Kárpátaljáról is sokan kerültek oda és vettek részt a harcokban. Több mint 100 kárpátaljai veszítette ott életét, s több mint 10%-uk magyar nemzetiségű volt – jegyezte meg Barta József, és kifejtette: nagyon komoly problémának tartja azokat a magyarellenes provokációkat, amelyek a nemzetiségek közötti konfliktust gerjesztik, s többekben félelmet keltettek/keltenek Kárpátalján.

– Nagyon sok fenyegető levél, üzenet érkezett a magyarság irányába: deportálás, megmérgezés, különböző tartalmú provokációs plakátok. A KMKSZ mint politikai szervezet ellen pedig komoly terrorcselekmények is történtek, hiszen a székházunk felgyújtási kísérlete, majd felrobbantása mindenképpen annak minősül, és a félelemkeltésre irányul, jelentősen rontja a biztonságérzetünket.

Ezenkívül az alelnök felhívta a figyelmet arra, ami minden Kárpátalján élő személyt érint: egyre több a közúti baleset. Elhangzott, hogy az utak minőségének a javulásával növekszik a közúti balesetek és a tragédiák száma is.

– Még nem szoktunk hozzá, hogy jó utakon is lehet biztonságosan közlekedni. Ez nem azt jelenti, hogy le kell állítani az útjavítási programot. Mielőtt a küldöttség ide érkezett, Lemberg megyében folytatott hasonló vizsgálatot, ahol azt mondták, a polgárok biztonságát illetően a legnagyobb probléma a közúti balesetek jelentős növekedése. Ott nagyon sok út újult meg az elmúlt években.

Egy holland filozófus mondta egykoron, hogy minden politika, de a politika nem minden. Politika nélkül nehéz érdekvédelmet megvalósítani, érdekvédelem nélkül pedig nehéz biztonságot garantálni. Számunkra nagy kár, hogy nincs parlamenti képviselőnk, pedig nagyon fontos lett volna, így a kárpátaljai magyarság érdekeit nem tudjuk megjeleníteni Ukrajna Legfelső Tanácsában, a törvényhozás házában, emiatt jelentős hátrányokat is szenvedünk – hangsúlyozta az alelnök. Barta József elmondta, azt is problémának tartja, hogy a kárpátaljai magyar kisebbségnek nincs számarányos (10–12 százalék) képviselete az összlakossághoz képest a közigazgatási hivatalokban, ami a végrehajtó hatalom legfontosabb ága, illetve a jogvédő szervekben sem, így a rendőrségen, az ügyészségen, a bíróságokon.

– Emiatt ott nem tudjuk megvalósítani a magyar érdekvédelmet. Ezekre a gondokra is megoldást kellene találni. Sok helyen ezt úgy oldják meg, mint például Magyarországon, ahol a kisebbség parlamenti kvótát kap. Elmondták, hogy ebben támogatást és segítséget tudnak nyújtani.

A biztonság szempontjából olyan közvetett dolog is szerepet játszik, mint a választás, amikor az emberek képviselőket, polgármestert választanak, akik aztán az önkormányzati szervekben kiállnak az érdekeik mellett. Amikor a szavazások tisztán zajlanak, minden rendben van, érvényesül a nép akarata. Viszont, amikor szavazatvásárlás történik, olyanok is bekerülhetnek, akik nem azért jutnak be, mert nagy irántuk a bizalom, vagy szolgálni akarják a közösségüket, hanem egészen más érdekből indulnak a választásokon. Ilyen esetben akár a bűnözők is mandátumhoz juthatnak, ami már veszélyezteti a közbiztonságot. Ezért fontos lenne elérni azt, hogy a választások tisztasága garantált legyen – hangsúlyozta Barta József.

Szó esett a kábítószer-fogyasztásról, főleg a fiatalok körében, a határ menti csempészetről, a korrupcióról, amely a kárpátaljaiak életében is jelen van, és hatással van mindannyiunk életére.

A találkozónak az volt a jelentősége, hogy a tanácsadók megvizsgálják, hogyan látjuk mi, melyek a helyi problémák, amelyek Lemberg és Ivano-Frankivszk megyékre nem jellemzők, illetve melyek regionális jellegűek. S hogyan tudunk együtt dolgozni az Európai Unióval, az illetékes szervekkel a helyzet javulásáért. A misszió később konkrét javaslatokkal tér vissza azzal kapcsolatban, hogy a jogvédő szervekkel együttműködve mit tudnak tenni a társadalmi szervezetek a problémák megoldása érdekében.

A nyolctagú küldöttség tagjai a nap folyamán a városi önkormányzat és a rendőrség vezetőivel is találkoztak.

Rehó Viktória