Kárpátalja-szerte folytatódtak a KMKSZ-közgyűlések

2021. szeptember 1., 10:40

Beregszásztól Husztig számos településen folytatódtak a KMKSZ-közgyűlések. A lehetőségekhez mérten minden alapszervezet igyekezett a legtöbbet kihozni a 2020-as évből.

Beregszászban augusztus 28-án tartotta meg a KMKSZ helyi alapszervezete éves közgyűlését. A rendezvényt Molnár D. István helyi alapszervezeti elnök nyitotta meg az elmúlt év beszámolójával, melyben kitért az alapszervezet – a pandémia miatt szűk körben – hagyományosan megrendezett alkalmaira, megemlékezéseire. A továbbiakban megköszönte a jelenlévőknek, hogy elősegítették a KMKSZ jó szereplését a múlt évi helyhatósági választásokon, beszélt a közigazgatási reformról, illetve a szeptember elején érkező tanszercsomagok szétosztásáról az iskolások számára. A Magyarok Kenyere programról elmondta, hogy a városi alapszervezet több mint 800 kg búzával járult hozzá a kezdeményezéshez. Ezt követően Lőrincz Lajos, az alapszervezet pénzügyi titkára, illetve Tótin Viktória, az fegyelmi bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját.

Darcsi Karolina, a kistérségi tanács KMKSZ-frakciójának elnöke elmondta, hogy a KMKSZ jó választási eredményeinek köszönhetően, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) képviselőivel együttműködve a legmeghatározóbb politikai erőt töltik be a kistérségi tanácsban. „A kistérség megalakulásával a feladatok is bővültek, hiszen most már nem csupán a város, hanem az ahhoz csatlakozott települések minden problémájára nekünk kell megoldást találnunk – magyarázta a képviselő. – Azonban nem szabad elengednünk a falvaknak sem a kezét, így igyekszünk minden igényt kielégíteni. A magyar állam támogatásával, illetve a KMKSZ, valamint a Rákóczi-főiskola koordinálásával több projekt is elindult: a városi uszoda megépítése, az egykori 2. számú városi iskola épületének helyreállítása, ahol a Rákóczi-főiskola szakképző intézete kap helyet.” Gyebnár István beregszászi magyar konzul felszólalásában elmondta, hogy szemmel láthatóak és tapasztalhatóak a városban az elmúlt időszak fejlesztései, melyek örömmel töltik el. Gratulált a KMKSZ-nek a választáson elért jó eredményekhez. Ezt követően dr. Majorossy Györgyöt, a KMKSZ oszlopos tagját köszöntötték a jelenlévők 75. születésnapja alkalmából, majd közösen elénekelték nemzeti imádságunkat.

Másfél év szünet után tartott közgyűlést a húsz évvel ezelőtt újjáalakult benei KMKSZ-alapszervezet. A pandémia miatti hosszas szünetet követően, a két évtizede az alapszervezetet újjászervező és azóta is vezető id. Molnár László köszöntötte a helyi kultúrházban összegyűlt tagságot. Beszámolójában a megemlékezések és koszorúzások mellett kiemelte a Magyarok Kenyere programban való részvételüket, illetve hogy pályázati úton fellépőruhával gazdagodtak a település fiatal műkedvelői. Elmondta, hogy a most 325 tagú alapszervezet tagsága a kivándorlás miatt az utóbbi években csökkent. Nyolc KMKSZ-tag vesztette életét a koronavírus okozta megbetegedés miatt. Kérdésekre válaszolva beszámolt a Beregszászi Kistérségi Tanácsban folyó munkáról Vincze István, a kistérség alpolgármestere és ifj. Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára, a kistérségi tanács képviselője.

Köszöntötte a jelenlévőket nemzeti ünnepünk alkalmából Orbán István református lelkész és Rácz István római katolikus pap. Jelen volt a gyűlésen még Varga Gabriella, a Beregszászi Járási Tanács KMKSZ-es képviselője, valamint Balogh János helyi elöljáró.

A közgyűlés végén meghitt ünnepséggel emlékeztek meg a benei fiatalok Szent István királyunkról és Magyarország születésnapjáról. A Dupáj Veronika által felkészített lányok karikázót táncoltak, majd a Holozsnyai Erzsébet klubvezető által felkészített fiatalok hazafias műsort adtak elő.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, járási képviselő mindkét közgyűlésen részt vett. Beszámolt a szervezet tevékenységéről, az ukrán állam magyarellenes politikájának okairól, és a várható változásokról. Beszédében érintette a nagymuzsalyi aranybánya újraindításának jelenlegi lehetőségeit, a hulladékfeldolgozást, a Vérke rendbetételét, a városi ivóvíz tisztaságának helyreállítását, a határátkelőkön való, olykor 6-8 órás sorban állást, amire minden rendelkezésre álló eszközzel megpróbálnak a jövőben megoldást találni. Benében id. Molnár Lászlónak átadta a megyei és a járási szervezet oklevelét és ajándékcsomagját, megköszönve a két évtizedes helytállást a helyi magyar közösség szolgálatában.

Csepében augusztus 28-án a faluközpont kávézójában tartották meg a KMKSZ-alapszervezet közgyűlését. A rendezvény kezdetén Szerbák Lenke alapszervezeti elnök számolt be az eltelt év eseményeiről. Mint elmondta, november 26-án megemlékeztek az 1. és a 2. világháborúban elesett csepei katonákról, valamint a sztálinizmus helyi áldozatairól, emellett pedig a tereprendezési munkálatokat is elvégezték a két világháború hősi halottjai, valamint a deportálások áldozatai tiszteletére emelt emlékműnek helyet adó emlékparkban. A múlt évi helyhatósági választásokon a kb. 65 százalékban magyarlakta falu választópolgárainak mintegy 60 százaléka voksolt a KMKSZ-re vagy az UMDSZ-re. Felújították a község családorvosi rendelőjét. A földprivatizáció is folyamatban van. Ugyancsak felszólalt Szakállas Sándor, a Tiszapéterfalvai Kistérségi Tanács helyi képviselője, aki kiemelte a tanács munkáját megnehezítő pénzhiányt. Barta József, a KMKSZ alelnöke pedig felvázolta a politikai helyzetet, kitért a járványra és az oltás szükségességére, valamint a földprivatizáció fontosságára.

Királyházán augusztus 28-án tartották meg a helyi KMKSZ-alapszervezet közgyűlését. Lévy Kárin KMKSZ-alapszervezeti elnök beszámolójából kiderült, hogy sajnos, a helybeli magyar közösség széthullóban van, az alapszervezetnek a tavaly őszi választásokon nem sikerült megmozgatnia a nagyközség magyarságát, roppant alacsony volt a választási kedv, és nagyon rossz választási eredmények születtek. Még a Királyházai Kistérségi Tanácsba sem tudtak beválasztani képviselőjelöltet. Az alapszervezet ezért most el akarja érni, hogy a helybeli óvodában magyar foglalkozásokat tartsanak a magyar gyermekeknek, így erősítsék a magyar közösséget, és mentsék meg azt az asszimilációtól.

Aklihegyen augusztus 29-én, a község általános iskolájában került sor a KMKSZ-alapszervezet közgyűlésére, melynek kezdetén Pacuha Aranka alapszervezeti elnök szólt az oktatási-nevelési, illetve a gazdasági támogatásokra benyújtott pályázatokról, valamint arról, hogy a koronavírus-járvány megnehezítette a közösségi életet, így csak csendes megemlékezést tartottak március 15-én, június 4-én, illetve a magyar költészet napján. A múlt évi helyhatósági választásokon viszont összefogásuk eredményeként szép sikert értek el, mind a megyei, mind a járási, mind a kistérségi listán a KMKSZ képviselőjelöltjei kapták a legtöbb voksot.

Barta József, a KMKSZ alelnöke szólt a vakcinázás szükségességéről, valamint a tavalyi választások sikerességéről. Hevesi Miklós, a Tiszapéterfalvai Kistérségi Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője a képviselői munkáról tájékoztatta a jenlévőket.

Újakliban az óvoda épületében tartották meg – ugyancsak augusztus 29-én – a KMKSZ-alapszervezet közgyűlését. Botos Marianna alapszervezeti elnök elmondta, hogy jelenleg 105 főt tesz ki a szervezet taglétszáma. Megemlítette a tiszaújlaki Turul-ünnepségen való részvételüket, s örömteli fejleményként ejtett szót a település családorvosi rendelőjének a felújításáról.

Hevesi Miklós többek között kitért rá, mennyi mindenben támogatnak minket az anyaországunkat 2010 óta vezető nemzeti kormányok. Míg Barta József visszatekintett arra, miként segítette a KMKSZ az egészségügyi intézményeket, illetve hogy miként szerepelt a Szövetség a múlt évi helyhatósági választásokon.

Akliban is augusztus 29-én került sor a KMKSZ-alapszervezet közgyűlésére, melynek az elemi iskola adott otthont. Domokos Róbert, az alapszervezet elnöke beszámolójában elmondta, miszerint jelenleg 187 tagot számlál az alapszervezet, pénzadománnyal támogatták a Magyarok Kenyere programot, emellett pedig megalakult a KMKSZ ISZ helyi szervezete.

Hevesi Miklós arra hívta fel a figyelmet, hogy csak azokban az iskolákban indulhat be a tanulás hagyományos módon, ahol a munkatársak legalább 80 százaléka be van oltva a koronavírus ellen. Rámutatott, hogy a digitális tanítás időszakában leromlott az oktatás színvonala.

Barta József a járványhelyzet és az oltakozás témája mellett a Szövetség múlt évi választási szereplését is elemezte, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy jövő év tavaszán is lesz egy számunkra is fontos választás: a magyarországi parlamenti választások során dől el, hogy továbbra is a Fidesz–KDNP pártszövetség vezetheti-e anyaországunkat.

A KMKSZ Huszti Alapszervezetének közgyűlésére augusztus 27-én került sor. Az eseményen Kozma József alapszervezeti elnök beszámolt az elmúlt év eseményeiről, elmondta, hogy bár egyre nehezebb a szórványban megmaradni, és nem könnyű időszakon vannak túl, mégis sikerült számos programot megvalósítani.  Kozma József az elmúlt év eseményei között említette a helyhatósági választásokat, melyek során Huszton kemény munkát folytattak, hisz nagyon nehéz dolga volt a maroknyi magyarságnak. Elmondta, hogy bár a koronavírus-helyzet sok tekintetben korlátozta a közösséget, de amint alkalom adódott rá, igyekeztek jelen lenni a megyei és járási rendezvényeken. Az elnöki beszámoló elfogadását követően Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, és összegezte az elmúlt év politikai érdekvédelmét Kárpátalján. Elmondta, hogy nehéz időket él meg a szervezet, hiszen a KMKSZ jótékonysági alapítványai és elnöke ellen koholt vádak alapján bűnvádi eljárás folyik, fokozatos kisebbségi jogszűkítéseket hoztak a törvényhozásban, mely jelentősen csorbította az kisebbségi oktatási jogokat és anyanyelvhasználatot. A beszámolókat követően az ellenőrző bizottság beszámolója következett, amelyet a tagság elfogadott.    

dp, bzs, ve, lm