A református líceumok közös tanévnyitója Nagyberegen

„A lelkiismeret ismerettel ötvözve felvirágoztatja a földet”

2021. szeptember 8., 13:43 , 1074. szám

Az eredeti, gótikus stílusjegyei közül sokat megőrzött, pompás keresztboltozatos volt szentélyrésszel ékes, beregi szőttesekkel díszített gyönyörű nagyberegi református templomban került sor szeptember 5-én a kárpátaljai református líceumok közös tanévnyitó ünnepségére.

A rendezvény kezdetén Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum lelkészigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Majd Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke Máté evangéliuma 19. fejezetének 13., 14. és 15. verse alapján a gyermekek Jézushoz való vezetéséről tartott prédikációt. Kifejtette, hogy a szülők, keresztszülők küldetése is az, hogy a gyerekek nevelése során Jézushoz vigyék a gyermekeket, a lelkészek, hitoktatók pedig átadják az emberpalántáknak az Úr üzenetét. Fontos, hogy a vallástanárok minél hamarabb megismertessék Jézust a gyermekekkel, kedves, szelíd szóval, nagy odafigyeléssel. Ez a küldetésük. A református líceumok tanárai a tantárgyak oktatása mellett diákjaik lelki életével is foglalkozzanak, a gyerekek pedig induljanak el Jézus felé. De nekünk, felnőtteknek is gyermeki hittel és bizalommal kell rábíznunk életünk vezetését az Úrra.

Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi magyar konzul Reményik Sándort idézve szólt arról, hogy Isten templomot és iskolát adott nekünk, Magyarország pedig segítséget nyújt a határon túli magyar tanintézményeknek. Az iskolák küldetéseként jelölte meg, hogy kibontakoztassák a diákok tehetségét, majd a líceumok tanulóihoz fordulva arra biztatta őket, hogy reménységgel és szeretettel teljes közösségekben éljenek, imádkozva és tanulva. Kiemelte a családok lelki támogatásának a szükségességét. A tanárokat pedig arra kérte, hogy ébresszék fel a gyermekek tudásvágyát. Majd végezetül leszögezte, miszerint az eredményes tanuláshoz szükség van a támogató családi szeretetre, a tanári munkára, valamint a diákok tanulás iránti vágyára egyaránt.

Páll László beregrákosi református lelkész megszívlelendő üzenetét tolmácsolta a líceumok tanárai felé, majd Tóth László is megtartotta ünnepi beszédét. Visszaemlékezett arra, hogy huszonnyolc éve, 1993. szeptember 8-án ugyanitt, a nagyberegi református templomban tartották meg a Nagyberegi Református Líceum első tanévnyitó ünnepségét. Az akkor igét hirdető lelkész kifejtette: „Nagy baj, ha az embereknek csak ismeretet adunk, de nem adunk hozzá lelkiismeretet. Az ismeret lelkiismeret nélkül elpusztít bennünket a környezetszennyezés és a háborúk által, míg a lelkiismeret ismerettel ötvözve felvirágoztatja a földet…” Ugyancsak az első tanévnyitó kapcsán Tóth László megjegyezte, miszerint akkor több tanár, egyházi ember, szülő volt jelen, mint diák, hiszen összesen huszonegy tanuló kezdte meg a tanulmányait. Ám az alapítók, az első tanárok, igazgatók igyekezetét megáldotta, több ezer ember imádságát meghallgatta az Isten, és megmutatta, hogy nála nincs lehetetlen. Ma több mint 1100 gyermek és ifjú nevelkedik egyházi óvodákban, líceumokban, ahol nemcsak ismereteket szereznek – nem is akármilyen színvonalon –, hanem lelkiismeretükben is épülhetnek, fejlődhetnek. Jelenleg a Kárpátaljai Református Egyházkerület tizenhat óvodájában összesen 539 gyerekkel, a négy líceumban pedig 568 diákkal foglalkoznak a pedagógusok. Az elmúlt tanév végzőseiről szólva elmondta: 119-en ballagtak el a líceumokból, akik közül 105-en tanulnak tovább egyetemeken, főiskolákon, szakiskolai képzéseken. 106-an vettek részt a külső független tesztvizsgákon, 101-en sikeresen szerepeltek az ukrán nyelv és irodalom tesztvizsgán, 43-an pedig kiemelkedő eredményt értek el a külső független tesztvizsgákon.

Az eredmények felsorolása után a lelkészigazgató megjegyezte: a diákok a tudást, az ismeretet megkapják a tanároktól. De vajon a lelkiismeretet is fel tudja ébreszteni a pedagógus, aki az osztálynaplóval bemegy az órára? – vetette fel a kérdést, melyet megválaszolva leszögezte: ha az osztálynapló mellett ott van a Biblia, akkor egészen bizonyosan felébreszti azt. „A lelkiismeret ébresztését is rátok, tanárokra bízta az Isten, tegyétek ezt örömmel és lelkesedéssel, hogy a tanulók olyan tanárokat lássanak maguk előtt, akik nemcsak a tantárgyakban erősek, hanem a hitükben is. Ha így fogtok tenni, méltó utódai lesztek azoknak, akik a lelkiismeret ébresztésének a céljával indították útjukra a líceumainkat” – fordult a felszólaló a pedagógusokhoz. Majd kifejtette, miszerint azért is fontos a lelkiismeret ápolása, mert vannak, akik már a legkisebbekbe is olyan dolgokat akarnak belecsepegtetni, melyekkel a lelkiismeretüket altatják, és nekünk ezzel szembe kell nézni. Ezért fontos, hogy már egészen kicsi korban ott legyen az Ige a gyermekek előtt, valamint a szívükben is. Nem élhetnek burokban, de meghatározhatjuk, hogy mi érjen el a gyerekek lelkivilágához, mi formálja őket, hogy majd felnőve ők maguk tudják meghatározni azt, hogy mi az, ami Isten szerint való. Az egyházi óvodák, valamint az egyházi líceumi alsó osztályok megjelenése pedig pontosan ezt a célt szolgálja.

Témát váltva a felszólaló elmondta, hogy a 2021/2022-es tanévben már teljesen új tantervek szerint fog folyni az oktatás a líceumokban, új tankönyvek, munkafüzetek állnak majd a diákok rendelkezésére, melyeket a Magyarországi Református Egyház Pedagógiai Intézetének a munkatársai igazították át a kárpátaljai viszonyokhoz, a Magyar Református Szeretetszolgálat által pedig emellett nagyon sok digitális segédeszköz is szolgálni fogja az oktatás korszerűsítését. Végezetül pedig Tóth László Isten áldását kérte a 2021/2022-es tanévre.

A tanévnyitót még ünnepélyesebbé tette a Nagydobronyi, illetve a Nagyberegi Református Líceum verses szolgálata, valamint a Tiszapéterfalvai Református Líceum énekes-verses műsora.

Lajos Mihály