Kölcsey Ferenc emléktáblájánál ünnepelték Beregszászban a magyar kultúra napját

2022. január 21., 15:42 , 1093. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Beregszászi Alapszervezete megemlékezéssel egybekötött koszorúzással méltatta a magyar kultúra napját január 21-én a II. Rákóczi Ferenc téren található Kölcsey Ferenc-emléktáblánál.

A megemlékezésen Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd beszédében felelevenítette a 199 évvel ezelőtt történt eseményt, amikor 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén letisztázta a Himnusz kéziratát. A szerző művét az akkor hozzá legközelebb eső postahivatalban, Beregszászban adta postára – ezt jelzi az épület falán elhelyezett emléktábla is – idézte fel Molnár D. István. „A Himnusz a magyarság egyik legfontosabb költeménye. Erős identitásképző, megmutatja nekünk azt, hogy hol helyezkedik el, a magyarság a történelemben, hazaszeretetre nevel” – szögezte le hangsúlyozva a nemzeti identitástudat lényegét, hiszen azok a népek, melyek gyenge nemzeti identitással rendelkeznek, hamar eltűnnek – fogalmazott.

„A nemzeti identitás az, amely egy népnek erőt ad, amely egy népet összekovácsol, s ha hivatalos terminussal akarunk élni, akkor úgy szokták megfogalmazni, hogy a nemzeti identitás ragaszkodás és hűség egy olyan néphez, amelyhez az embert származása fűzi” – emelte ki az alapszervezeti elnök, hozzáfűzve: a Himnusz egy olyan mű, amely a mi identitásunkat nagyban megerősíti.

A kultúra a művészeten és a folklóron túl magába foglalja a tudományt is. Mi, magyarok, büszkék lehetünk, hiszen nagyon sok magyar ért el világszínvonalat a kultúra különböző rétegében. A magyar kultúrának számos Kárpátaljáról származó képviselője van – ha például Lehoczky Tivadarra vagy Drávai Gizellára gondolunk –, akiknek nevét őrzik a helyi intézmények, utcák, emléktábláikkal találkozhatunk Kárpátalja-szerte. Ez vonatkozik a kortárs képviselőkre is – művészek, irodalmárok, festők, szobrászok, költők, zenészek, pedagógusok, tudósok –, akik ma is aktívan tevékenykednek szülőföldünkön, s tesznek azért, hogy a magyar kultúra fennmaradjon. „Azonban egyedül mindez nem lehetséges: hiába vannak tettre kész és identitásukban erős kárpátaljaiak, ha nincsenek meg hozzá az eszközeik… S itt kell köszönetet mondanunk a magyar kormánynak, mely folyamatosan segíti a kárpátaljai magyarságot, hozzájárulva a magyar kultúra virágzásához a vidéken” – jelentette ki Molnár D. István.

A köszöntőt követően a magyarok nemzeti imádságát Sárady Bence, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum tanulója előadásában hallhatták.

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának és Beregszászi Konzulátusának képviseletében Beke Mihály András beregszászi ideiglenes ügyvivő konzul mondott ünnepi beszédet, melyben a kultúra összetartó erejére hívta fel a figyelmet. „Hiszem, hogy a kultúra nemzeti valónk, nemzeti identitásunk kifejezője és őrzője. Ennek fontosságát pedig éppen itt, Kárpátalján, azt hiszem, fölösleges bizonygatnom. És mint nemzeti identitásunk legfőbb kifejeződése, a kultúrával is úgy vagyunk, akárcsak a hagyományainkkal: valójában nem mi őrizzük azt, hanem az őriz meg bennünket. Ha elvész az anyanyelv, elvész a kultúra; ha elvész a kultúra, elvész a nemzet” – hangsúlyozta a diplomata, majd emlékeztetett: „Vannak, akik országhatárokkal mérik a nemzetet, azonban mi, magyarok, kultúránkkal mérjük azt! A magasban: országhatárok fölött és azok ellenére!”

Ezután a megemlékezők együtt énekelték el a Himnuszt, majd elhelyezték koszorúikat a költő emléktáblájánál.

Csuha Alexandra