Petőfi Sándor: Bordal

2022. március 15., 13:15 , 1098. szám

Egyik kezemben a fegyverem,

A másikat sem hevertetem,

Jobbkezemben tartom kardomat,

Balkezembe veszek poharat.

 

Aki mostan nem tart énvelem,

Verje meg azt az én istenem,

Vigyék el a körmös angyalok...

A hazáért iszom, igyatok!

 

Igyunk jóbarátim, mostanság,

Bor a megtestesült bátorság,

Pedig nekünk ez kell, nem egyéb,

Öntsük hát magunkba hevenyén.

 

Ki tudja, hogy mit hoz a holnap?

Mire virrad, tán már dobolnak,

Akkor aztán ki a csatára

Édes magyar hazánk javára!

 

Koszorús a haza homloka,

Szabadságból fontuk azt oda,

Ott is marad örök-mindétig,

Azt ugyan le róla nem tépik.

 

Egyszer volt csak rabnép a magyar,

Többé lenni nem fog, nem akar,

Most már meg van vetve a lába,

S az úristen sem hajt igába.

 

Szabadságunk, aki hozzád nyúl,

Elbúcsúzhatik a világtul,

Szívében vér s élet nem marad,

Kiürítjük, mint e poharat!

 

 

Bordalnak mondja a címe ezt a költeményt, de nyugodtan nevezhetnénk szabadságéneknek is. Mert itt ez a kettő egy: mármint a bor és a szabadság. Borospohár a balban, kard a jobb kézben – így szólal meg a költői személyiség, akit most nevezzünk csak nyugodtan Petőfi Sándornak, mert ebben a Bordalban nincs semmilyen rafinéria.

A költői személyiség és a szabadságszerető magyar ember ugyanúgy nem választható szét, mint az előbbi kettő. A képlet tehát tiszta, könnyen áttekinthető, mint a borospohárban a jóféle nedű. Egyébként sem lehet világraszóló szerzőnkre úgy tekinteni, hogy hangjában ne hallanánk az örök és letörhetetlen magyar szabadságigényt, a nemzetéért állhatatosan kiálló örökifjúban pedig ne látnánk a lázadó személyt.

Március 15-e környékén különösképpen. Mert március 15-e hiába kapcsolódik az 1848-as évhez, ez a nap már örökre a magyar szabadság ünnepe is egyben. Petőfi Sándor költői hangja pedig maga a tűz, maga a lázadás és lázítás. Vérbeli „rock and roll” – ahogy mostanában egyre gyakrabban hallani ezt költőnk egész kiállásával kapcsolatosan. Rendkívül találó: idősebb és fiatalabb egyaránt azonnal érti; a magyar nemzet keretein belül ugyanúgy, mint más anyanyelvűek megértik szerte Európában és szerte a kerek nagyvilágban. Igen: „rock and roll”...

Penckófer János