24 nap szabadság jár a tanároknak háború idején

2022. június 17., 10:29 , 1112. szám

A 2136-os számú, A munkaviszony hadiállapot idején történő rendezéséről szóló törvény 12. cikkelye értelmében a hadiállapot idején a pedagógusok fizetett szabadságának időtartama 24 naptári napban lett meghatározva – tudatta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma.

Ezen döntésükről még május 13-án adtak ki nyilatkozatot, amelyben többek között a pedagógusok gyógykezeléséről is szó esett, amihez az oktatásban dolgozók havi bérüknek megfelelő anyagi támogatásra jogosultak.

Ukrajnában A szabadságról szóló törvény 6. cikkelye értelmében a tanárok legfeljebb 56 naptári napig terjedő éves alapszabadságot kapnak, ami a Miniszteri Kabinet 346. számú, 1997. 04. 14-i keltezésű határozatával lett jóváhagyva. Az eljárás szerint az oktatási-nevelési intézményekben, valamint más oktatási intézményekben pedagógiai munkát végző dolgozók munkaviszonyuk első és az azt követő éveiben a nyári szünet idejére – a munkába állásuk időpontjától függetlenül – teljes éves szabadságot kapnak. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Gazdasági Minisztérium, a 2136-IX-es számú, 2022. március 15-i keltezésű törvényének 12. cikkelyéhez fűzött kommentárjában úgy határozott, hogy a pedagógusok 56 napig tartó szabadságát nem törölték, csupán korlátozták.

A fennmaradt 32 napot a háború befejezése vagy a hadiállapot megszűnése után lehet majd felhasználni. Továbbá a 2136-os számú törvény 12. cikkének harmadik része értelmében, amennyiben a dolgozó a hadiállapot idején további szabadságot szeretne kivenni, azt a munkáltatója fizetetlen szabadság formájában korlátlan időre is megadhatja a számára.

TV21 Ungvár/K. K.