Gróf Széchényi Imre-díjjal tüntették ki Őrhidi Lászlót a Pesti Vigadóban

2022. augusztus 19., 11:50 , 1122. szám

Augusztus 18-án került sor az augusztus 20-i állam­alapítási és nemzeti ünnepünk alkalmából adományozott magyar állami kitüntetések, szakmai elismerések és kiemelkedő tevékenységeket méltató díjak átadási ünnepségére. A méltán híres rendezvényen Kárpátaljáról is jelen voltak, hiszen Őrhidi László, a „Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke is a kitüntetettek között volt.

A rendezvénynek a Duna partján elhelyezkedő elegáns Pesti Vigadó adott otthont. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Nagy István agrárminiszter, Farkas Sándor miniszterhelyettes, dr. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár, Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkár, dr. Bognár Lajos, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár, Tarpataki Tamás agrárpiacért felelős helyettes államtitkár, dr. Kancz Csaba főispán, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője.

Nemzeti imádságunk Paár ­Julianna népdalénekes-zene­terapeuta közreműködésével hangzott el, majd ezt követően dr. Nagy István köszöntötte a jelenlévőket.

„Mindennek rendelt ideje van, ideje van a munkának, ideje van a pihenésnek, és ideje van az ünnepnek is – kezdte nyitóbeszédét az agrárminiszter. – Viszont nagyon nehéz időket élünk – folytatta –, így sokakban felmerül a kérdés, hogy szabad-e, lehet-e, ideje van-e az ünnepnek? Erre a leghatározottabb választ kell, hogy adjam: igen. Mert a rendkívül nehéz körülmények között is azt a munkát, amit ránk bíztak, elvégeztük” – utalt a díjazottak több évtizedes kitartó munkájára, a szakmában elért sikereire. „Bizony kell, hogy legyen alkalom, idő arra, hogy megálljunk, visszatekintsünk, képletesen szólva megnézzük, hogy a mögöttünk hagyott barázda egyenes-e vagy görbe” – fogalmazott. A jelenlegi nehéz helyzetről elmondta, hogy a szélsőséges körülmények ellenére mindenki úgy akar élni, és mindenki mindent úgy kér rajtunk számon, mintha minden – a körülöttünk zajló világ működése – a normális mederben folyna. „Pedig az a világ, amely körülvesz bennünket, gyökeresen megváltozott és átalakult, ezért az új kihívások új válaszokat követelnek” – tette hozzá. A kitüntetettekhez szólva elmondta: „Mindaz a tapasztalat, erő és tudás, amely az önök élete példája nyomán előttünk van, kell, hogy hitet, erőt, reményt adjon mindnyájunknak, akiknek most kell döntéseket hoznunk vagy az »eke szarván tartani a kezünket« – mert mindig nehéz volt. Ha van ágazat, amely tudja, hogy mit jelent az, hogy emberé a munka, és Istené az áldás, akkor azok pont mi vagyunk. És ha keressük a kiutat, a reménységet, az út végén azt kell mondjuk, hogy a mindennapi kenyérre mindig és mindennap szükségünk van. Pontosan önök, akik végigdolgozták az egész életüket, alkottak olyat, amire az egész társadalom büszke lehet. És ezért kell az ünnep. Nem önökért, nem önöknek, hanem nekünk, mert önök már bizonyítottak, a kezük munkája egyértelmű. A jelen generációinak kell az önök példájából, erőfeszítéséből erőt merítve nekifeszülni a mindennapi munkának. Adja Isten, hogy a jövőben is mindennap oda tudjuk tenni a mindennapi és új kenyeret az asztalra” – zárta ünnepi beszédét dr. Nagy István.

Ezután következett a díjkiosztás. Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke augusztus 20-a alkalmából a nemzet szolgálatában, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett példamutató tevékenység elismeréseként állami kitüntetéseket adományozott, amelyeket dr. Nagy István adott át a díjazottaknak.

Kárpátaljáról Őrhidi László vette át ünnepélyes keretek között az agrárminisztertől a Gróf Széchényi Imre-díjat, a Kárpátalja régió és a helyi vállalkozások fejlesztésének elősegítéséért, illetve az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Terv mezőgazdasági fejezetének kidolgozásában játszott szerepéért.

A díjátadó a Szózat közös elszavalásával ért véget Kurucz Ádám Konrád versmondó közreműködésével.

A rendezvény után Őrhidi László így fogalmazott: „Számomra ez óriási megtiszteltetés, már csak azért is, mert észrevették azt a sokéves tevékenységet, amelyet alapítványunk munkatársaival végzünk. Azt gondolom, a munkánk a kárpátaljai magyar gazdák hasznára válik, jólétüket növeli, és mindenképpen elősegíti az otthonmaradásunkat, amely a legfőbb célunk.” A nagydobronyi szakember a kárpátaljai gazdákra utalva elmondta, hogy a nemrég megvalósult Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretein belül a háborús krízis, az iszonyatos aszály, a siralmas terméseredmények és az infláció ellenére is rekordmennyiségű búzát adtak össze a kárpátaljai magyar gazdák. „A gazdáink bíznak a békében, és reménykednek abban, hogy visszatér az az állapot, amit a háborús agresszió megszakított” – fogalmazott.

                Dankai Péter