A márciusi ifjakra emlékeztek Técsőn

2023. március 16., 13:40 , 1151. szám

Az egykori máramarosi koronavárosban, Técsőn ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg az 184849-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójáról. Az eseményen László Károly helyi református lelkész prédikációját követően a helyi civil szervezetek képviselői mondtak ünnepi beszédet, majd a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit a Kossuth-szobornál.

Az eseményen Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke ünnepi beszédében kiemelte: „Bár 175 éve történt az 1848-as forradalom és szabadságharc, azonban hatását most is érezzük. Most is szükségünk van szabadságra és függetlenségre. Nemzeti ünnepeink nagy jelentőséggel bírnak, hiszen emlékeztetnek a nemzet együvé tartozásán túl azokra az eseményekre, melyeket együtt ‒ egy hit és egy akarat által vezérelve ‒ vitt véghez a magyar nemzet a hazáért, a szabadságért. A szabadság érzése olyan érzés, amit sohasem fogunk tudni elfelejteni és kikerülni. Szükségünk van ezeknek az ünnepeknek a méltatására, szükségünk van arra, hogy ismételjük és emlékeztessük önmagunkat és másokat is, hogy mi a feladatunk, mi a teendőnk itt, a végeken” ‒ jegyezte meg Sari József.

Ezt követően köszöntötte a megjelenteket Erdei Péter beregszászi magyar konzul, aki Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi gondolatait tolmácsolta a megjelenteknek. Köszöntötte az egybegyűlteket még Ambrus Pál, az UMDSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke. A Szózat eléneklését követően a civil és egyházi szervezetek képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit Kossuth Lajos mellszobránál.

VE