Vezetőváltás a Beregszászi Alapellátási Központ élén

2023. április 2., 17:28 , 1152. szám

A közelmúltban személyi változás történt a Beregszászi Alapellátási Központ élén: a Beregszászi járás lakosainak elsődleges egészségügyi ellátását biztosító szolgálat élére Volodimir Dzerint nevezték ki.

Az egészségügyi szféra ágazatai tekintetében az alapellátás számít a legfontosabb láncszemnek, hiszen a betegséggel orvoshoz fordulók körében a páciensek mintegy 80 százaléka a családorvosnál kezdi és ott is fejezi be az egészségi állapota miatt kialakult problémáinak orvoslását. Az új főorvossal az előtte álló feladatokról beszélgettünk.

– Éppen tíz éve, 2013 márciusában alakult meg a Beregszászi Alapellátási Központ, amelyet eddig egy családorvosi szakképesítéssel rendelkező szakember, Ruszlana Hegyes irányított. Önnek gyakorló sebészként mennyire jelent majd kihívást az új feladatkör?

– Valóban egyfajta kihívást jelent majd számomra az új fel­adat, hiszen a járás alapellátásának vezetése nem kis felelősséggel jár. Abban bízom, hogy az ezen a területen dolgozó kollégák szakértelme, tapasztalata és felkészültsége révén együtt megoldjuk majd a nehézségeket, és továbbra is megfelelő szinten tudjuk biztosítani a járásunkban élők egészségügyi ellátását. Korábban ugyan a Beregszászi Linner Bertalan Járási Központi Kórház sebészeti osztályán dolgoztam, de egy ideje már a helyi poliklinikát is vezettem, így van némi rálátásom az ilyenfajta szerepkörre.

– Amikor a kinevezését követő napon a járás családorvosainak bemutatta önt a Beregszászi kistérség vezetője, Babják Zoltán, akkor azt mondta, a személye melletti döntésben az is szerepet játszott, hogy mindenképpen olyan vezetőt nevezzenek ki, aki jól beszél magyarul is. Véleménye szerint mekkora jelentősége van ennek?

– Egy olyan térség egészségügyi alapellátásának a vezetéséhez, amelynek a lakosai mintegy 70 százalékban magyar anyanyelvűek, ez mindenképpen fontos szempont, és szeretném ezt a munkám során is bizonyítani. A kollégákkal természetesen az államnyelven beszélem majd meg a feladatokat, és a hivatalos ügyintézés szintén csakis államnyelven történhet meg, de azokkal a páciensekkel, akik magyarul szólnak hozzám, én is igyekszem majd az ő anyanyelvükön megoldani a problémákat.

A legfontosabb szempontnak azt tartom, hogy minden olyan páciens, aki a jövőben a Beregszászi Alapellátási Központhoz fordul segítségért, elégedett legyen az ellátással és a segítségnyújtással. A szférában dolgozó kollégák pedig érezzék, hogy továbbra is szakmailag és anyagilag is megbecsült hivatást látnak el, és tudásuk, illetve felkészültségük legjavát nyújtsák a betegek ellátása terén.

– Az immáron több mint két éve zajló közigazgatási reform következtében a 2020-ig egységes Beregszászi járás kistérségekre osztódott, és mostanáig ugyan az itt élők egészségügyi szolgáltatását a beregszászi központ látta el, de hamarosan ez megváltozhat, hiszen az egyes kistérségekben önálló alapellátási központok alakulhatnak. Milyen hatással lehet ez a páciensek számára?

– Erről majd akkor beszélhetünk, ha ez valóban bekövetkezik. Jelen állás szerint sem a Bátyúi, sem a Mezőkaszonyi, sem a Nagybégányi, sem a Nagyberegi kistérség nem rendelkezik önálló alapellátási központtal, egyedül a 14 települést magába foglaló Beregszászi kistérségben van ilyen. Amíg az említett kistérségekben nem lesz működési engedéllyel bíró hasonló központ, addig az ott élők egészségügyi ellátását is, mint eddig, a mi központunk látja el.

– Amikor vezetőváltás történik egy szolgálat élén, az abban a szférában dolgozók önkéntelenül is attól tarthatnak, hogy nem jár-e majd ez egyfajta leépítéssel, modernebb szóval élve „optimalizációval”, ami a káderek, státuszok csökkentésével járhat… Nem áll fenn most ennek a veszélye?

– Nem hinném, hiszen az alapellátásban az átszervezés már évekkel korábban megtörtént. A családorvosi rendelőkben, felcserközpontokban dolgozó kollégák többsége az utóbbi évek komoly kihívásainak számító megpróbáltatások során, a Covid-járványban és az országban zajló háború idején is kitartott hivatása mellett. Senkit sem szeretnénk elküldeni, aki ezután is becsülettel és tisztességgel teljesíti a feladatát. A másik dolog pedig, ami ezt nem teszi lehetővé, az az, hogy a 2018 óta zajló egészségügyi reform következtében a járás területén élő emberek nagy része egészségügyi szerződést (deklarációt) kötött az Ukrán Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal, így az ő ellátásukat biztosító finanszírozást is ez a szolgálat fedezi.

Az előttem álló legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy azok a páciensek, akik a mostani zavaros, nehéz, háborús körülmények ellenére is kitartottak szülőföldjük, Kárpátalja mellett, és itt képzelik el a jövőjüket, azok a jövőben is kapják meg a legjobb egészségügyi ellátást, és azok az egészségügyi dolgozók, akik ezért ugyanitt tenni kívánnak, legyenek továbbra is a társadalom megbecsült tagjai.                     

(felvégi)