Karitász-nap Beregszászban

2023. május 22., 18:50 , 1160. szám

A Beregszászi Szent Anna Karitász immár hagyományosan májusban szervezi meg a Karitász-napot, amikor is a szolgálattevők, az önkéntesek összejönnek, hogy együtt adjanak hálát a számukra adatott lehetőségekért, hogy töltekezzenek egymás hite, ereje által. Ez az alkalom lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők is betekintést nyerjenek a szervezet munkájába. Idén május 19-én került sor a rendezvényre, amely a reggeli órákban szentmisével vette kezdetét.

A Beregszászi Szent Anna Karitász a háború kezdete óta folyamatosan támogatja a Kárpátaljára érkező menekülteket és a helyi rászorulókat is. A segélyszervezet munkatársai hatalmas munkát végeztek el az elmúlt időszakban, ezért most az ő számukra szerveztek egy lelki feltöltődésre szolgáló napot a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban.

A Karitász-napon fiatalok és idősebbek is részt vettek, a programokat tehát úgy alakították, hogy mindenki megtalálja a hozzá legjobban illőt.

Nagyon fontos, hogy az irgalmasság minden hívő ember szívében ott legyen – emelte ki Lucsok Péter Miklós püspök, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye apostoli kormányzója. A püspök úr az irgalmas szamaritánusokhoz hasonlította a karitász munkatársait, szemléletes és megerősítő előadást tartott az irgalmasság cselekedeteiről. A testi cselekedetek mellett – az éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak italt adni, a szegényeket ruházni, az utasoknak szállást adni, a betegeket és a börtönben levőket látogatni, a halottakat eltemetni – a lelki cselekedetek – a bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, az élőkért és holtakért imádkozni – fontosságára hívta fel a figyelmet.

A püspök kiemelte, hogy Jézus a legfőbb és első parancs mellett – „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből!” – rögtön másodikként mondja: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!” E kettő segít abban, hogy be tudjuk tölteni küldetésünket, hogy végezni tudjuk Istentől kapott szolgálatunkat.

Harapkó Marianna, a Beregszászi Szent Anna Karitász vezetőjének irányításával különböző csoportokban folyt a továbbiakban a munka. A Szent Márton csoport a kórházban sebesült katonákat látogatott meg, akikkel együtt imádkoztak a gyógyulásért, a békéért. A Szent Anna csoport az öregek otthonába vitt szeretetet, imát és saját készítésű süteményt. A fiatalok Bárdos István vezetésével a Kerek-hegyen található kereszthez zarándokoltak fel, ahol Szent Bernadett életével ismerkedtek meg, az idősebbek pedig a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban dokumentumfilmet néztek meg Teréz anyáról, akinek élete példa minden keresztény számára.

A program részeként a karitatív szervezet munkatársai finom bográcsgulyást készítettek, amit a résztvevők jóízűen fogyaszthattak. A délután folyamán pedig fórumra került sor, melyen megbeszélték élményeiket, tapasztalataikat.

Magyarországon már évek óta működik a Karitász juniorprogramja, ezt most Kárpátalján is szeretnék megvalósítani.

A beregszászi lelki napon a megye különböző részeiből érkező karitászmunkatársak és önkéntesek egymással és a különböző programokkal is megismerkedhettek.

A karitász munkatársai és önkéntesei hosszú távú segítségnyújtásra készülnek Kárpátalján, mivel a háború elhúzódásával egyre több a rászoruló.             

TV21 Ungvár/K. K.