A vadászfegyverek gyűjtéséről

2023. június 19., 18:16 , 1163. szám

„Szeretnék régi vadászfegyvereket gyűjteni. Érdekelne, vajon a gyűjtéshez is kell fegyvertartási vagy valamilyen egyéb engedély, ha magam nem használom ezeket a fegyvereket, azaz nem vadászok? Hol, hogyan szerezhetem be a szükséges engedélyeket?”

– Természetesen a gyűjtőknek is kell engedély a fegyvertartáshoz, bár a törvények nem rendelkeznek külön a lőfegyverek gyűjtéséről. Abból kell kiindulnunk, hogy a Büntető törvénykönyv 263. cikkelye a fegyverek, lőszerek vagy robbanóanyagok törvénytelen kezelését háromtól hét évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, amiből egyértelműen kitűnik, hogy a fegyvertartás nem tréfa, bármilyen céllal történik is.

A vonatkozó belügyminisztériumi rendelet («Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», № 622, від 21. 08. 1998. – a továbbiakban Rendelet) 12.5-ös pontja szabályozza, miként kaphatunk fegyvertartási és -viselési engedélyt vadászlőfegyverek, sima csövű fegyverek, pneumatikus fegyverek, hideg- és hatástalanított fegyverek, eszközök tartására és viselésére.

Az engedély kiadásához a fegyver tulajdonosának be kell nyújtania a rendőrség illetékes hatóságához:

• a fegyvertartási és -viselési engedély kiadása iránti kérelmet a rendőri szerv vezetőjének címezve;

• két 3 x 4 cm méretű fényképet;

• szükség esetén az engedély másolatát az üzlet bejegyzésével a fegyver, eszköz eladásáról vagy a törvényben meghatározott eljárás szerinti átalakításuk feltüntetésével;

• a bizonylatot (nyugtát) a banktól, postától az adott fizetett szolgáltatás költségének befizetéséről.

A fegyver tulajdonosának a biztosítási szerződést is be kell mutatnia (hatástalanított fegyverek esetében nincs szükség biztosításra).

A Rendelet ugyanezen pontja külön szabályozza a hidegfegyverek gyűjtési célú tartására vonatkozó engedély megszerzését. Ezek szerint a tulajdonosnak be kell nyújtania a lakóhelye szerint illetékes rendőri szervhez:

• a hidegfegyver gyűjtési célú tartása iránti kérelmet a rendőri szerv vezetőjének címezve;

• a fegyverekről készült 15 x 15 cm méretű fényképeket;

• a bizonylatot (nyugtát) a banktól, postától az adott fizetett szolgáltatás költségének befizetéséről.

A benyújtott dokumentumok alapján a hatóság kiállítja az engedélyt a hidegfegyverek tartására. Az engedélyre ráütik a bélyegzőt: «Колекція» (gyűjtemény).

Ha szükségessé válik a gyűjtött fegyverek szállítása, erre a lőfegyverszállítási engedély kiadására meghatározott eljárás szerint ad ki engedélyt az a rendőri hatóság, amelynél a fegyvereket nyilvántartásba vették.

A Rendelet kimondja, hogy hidegfegyvert – vadászkést a polgárok a lőfegyvertartási és -viselési engedély alapján vásárolhatnak. A vásárlásról az üzlet, amely a fegyvert eladta, igazolást ad ki. Akinek nincs lőfegyvertartási engedélye, annak meg kell szereznie az engedélyt a Rendelet 12.2-es pontjában rögzítettek szerint.

Itt jegyezném meg, hogy az ajándékba kapott vadászlőfegyvert és hidegfegyvert is csak akkor lehet bejegyeztetni a hatóságoknál, ha a megajándékozott rendelkezik fegyvervásárlási engedéllyel.

Fegyvervásárlási engedélyt szerezni egyébként nehezebb, mint megkapni a fegyvertartási és -viselési engedélyt.

A 12.2-es pont szerint az eljáráshoz be kell nyújtani:

• a fegyvervásárlási engedély kiadása iránti kérelmet, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes rendőrségi hatóság vezetőjének címezve;

• a kitöltött kérelmezési űrlapot;

• az egészségügyi igazolást (hatástalanított fegyverhez nem szükséges);

• az igazolást a fegyverkezelés és -használat szabályainak elsajátításáról (a hatástalanított fegyverek kivételével);

• a bizonylatot (nyugtát) a banktól, postától az adott fizetett szolgáltatás költségének befizetéséről;

• a személyi igazolvány 1., 2. és 11. oldalainak fénymásolatát (akinek az új típusú, kártyaalapú igazolványa van, annak az igazolvány fénymásolatához mellékelnie szükséges az Egységes Állami Demográfiai Nyilvántartás által kiállított lakcímbejegyzési igazolást).

Talán mondanom sem kell, hogy a gyűjtött lőfegyverek tárolására is vonatkoznak a 12.12-es pontban foglaltak, miszerint azokat fémdobozban, esetleg speciálisan fegyvertárolásra készült széfben kell tárolni, kiürített állapotban, a tulajdonos állandó lakóhelyén vagy ideiglenes tartózkodási helyén, amelyet be kell jelenteni a rendőrségnek.

hk