A vámmentes behozatalról

2023. szeptember 18., 13:05 , 1176. szám

 „Mit s mennyit hozhat be az országba egy magánszemély vámmentesen?”

– Az állampolgárok az Ukrajna Vámtörvénykönyvében (Митний Кодекс України – a továbbiakban: Vtk.) és más ukrajnai jogszabályokban foglalt követelmények betartása mellett bármely személyes tárgyat és árut áthozhatnak Ukrajna vámhatárán, kivéve azokat, amelyeknek az Ukrajnába történő behozatala tilos, valamint amelyekre vonatkozóan Ukrajna jogszabályai korlátozásokat állapítanak meg.

A személyes holminak minősülő tárgyak bevallása nem kötelező a határon (bizonyos speciális esetek kivételével), azokra vámot nem vetnek ki.

A Vtk. 370. cikkelye alapján személyes tárgyaknak minősülhetnek (a teljesség igénye nélkül): személyes higiéniai termékek egy személy szükségleteinek megfelelő mennyiségben; ruhák, fehérneműk, cipők; személyes ékszerek, beleértve a nemesfémekből és drágakövekből készülteket is, amelyeken látszanak a használat jelei; egyéni író- és irodaszerek; egy fényképezőgép, egy film-, videókamera; távcső; egy hordozható rádióvevő; mobiltelefonok – legfeljebb két darab; hordozható személyi számítógépek – legfeljebb két darab; egyéni gyógyászati termékek az ember élettevékenységének biztosítására és állapotának ellenőrzésére – a használat jeleivel; tolószék fogyatékossággal élők számára – minden fogyatékossággal élő személy számára, aki átlépi Ukrajna vámhatárát egy darab, illetve ilyen személy hiányában összesen legfeljebb egy; egy személy általi használatra szánt sporteszközök stb.

A Vtk. 374. cikkelye szerint az olyan áruk (a jövedéki termékek kivételével), amelyek teljes számlaértéke nem haladja meg az 1 000 eurónak megfelelő összeget, és amelyeket az állampolgárok kézipoggyászban és/vagy kísérőpoggyászban hoznak be Ukrajna vámterületére a légi határátkelőkön keresztül; valamint az olyan áruk (a jövedéki termékek kivételével), amelyek teljes számlaértéke nem haladja meg az 500 eurónak megfelelő összeget, és össztömege nem haladja meg az 50 kg-ot, és amelyeket az állampolgárok Ukrajna vámterületére kézipoggyászban és/vagy kísérőpoggyászban hoznak be az egyéb határátkelőhelyeken keresztül, szintén vámmentesen hozhatók be az országba. (A fentebb jelzett határértékek feletti összeg után 10%-os behozatali vám fizetendő. Ha pedig a teljes számla szerinti érték meghaladja a 10 000 eurót, az árukra a teljes megállapított vámot kivetik. Ebben az esetben az áfát is meg kell fizetni a behozott termékek után.)

Ugyancsak vámmentességet élveznek az olyan áruk (a jövedéki termékek kivételével), amelyek teljes számlaértéke nem haladja meg a 150 eurónak megfelelő összeget, és amelyeket kísérő nélküli poggyászban szállítanak (továbbítanak) Ukrajna vámterületére.

Nem kell vámot fizetni a személyes használatra szánt járművek után, amelyeket nem rezidens állampolgárok ideiglenesen hoznak be Ukrajna vámterületére, valamint az e járműveknek a gyártó által beépített szokásos tartályaiban lévő üzemanyagért. (Az említett járművek Ukrajna vámterületére történő ideiglenes behozatalának kötelező feltétele e járművek nyilvántartásba vétele a külföldi országok felhatalmazott szerveinél, amelyet a vonatkozó dokumentum igazol.)

A fentiek szerint azonban csak abban az esetben érvényes a vámmentesség, ha a személy egy napon belül legfeljebb egyszer lép be Ukrajnába. Ennek a feltételnek a betartása érdekében az útlevél-ellenőrzést végző határőrök közvetlenül az ellenőrzés során tájékoztatják az adó- és vámhatóság tisztviselőit azokról az állampolgárokról, akik egy napon belül többször lépnek be az országba. Ilyenkor a polgároknak abban az esetben is be kell nyújtaniuk az előírt írásos vámnyilatkozatot, át kell esniük a vámellenőrzésen, s meg kell fizetniük a vámot, ha a náluk lévő áruk mennyisége, értéke nem haladja meg a fentebb ismertetett határértékeket.

Érdemes külön kitérni a gyógyszerekre. Ukrajna vámterületére az állampolgárok kézipoggyászban és/vagy feladott poggyászban az alábbi mennyiségben hozhatnak be gyógyszereket:

•személyenként legfeljebb öt csomag mennyiségben minden gyógyszerféleségből (kivéve a kábítószert vagy pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyszereket);

• olyan mennyiségben, amely nem haladja meg a személy birtokában lévő, a nevére kiállított s az orvos és/vagy egészségügyi intézmény pecsétjével hitelesített, ilyen gyógyszerre felírt receptben feltüntetett mennyiséget.

Ami az élelmiszert illeti, Ukrajna vámterületére a polgárok személyenként legfeljebb 200 eurót meg nem haladó összértékben hozhatnak be termékeket saját fogyasztásra, a következő mennyiségekben:

• gyártói, kiskereskedelmi értékesítésre szánt csomagolásban: személyenként minden terméktípusból legfeljebb egy csomag, vagy a 2 kg-ot meg nem haladó mennyiség;

• csomagolás nélkül: személyenként minden terméktípusból legfeljebb 2 kg;

• csomagolás nélkül, egy (nem osztható) darabban, fogyasztásra kész termékből: személyenként legfeljebb egy darab.

A szeszes italokat és a dohánytermékeket Kárpátaljáról inkább kivinni szokták a polgárok, mintsem behozni, azért nem árt tudni, hogy a 18. életévüket betöltött személyek kézipoggyászban vagy kísérőpoggyászban fejenként az alábbi mennyiségben hozhatnak be szeszes italokat és dohánytermékeket Ukrajna vámterületére vámfizetés és írásbeli vámnyilatkozat nélkül:

• 200 szál cigaretta vagy 50 szivar vagy 250 gramm dohány, esetleg ezek a termékek vegyesen, a 250 grammot meg nem haladó mennyiségben;

• 5 liter sör, 2 liter bor, 1 liter 22% feletti alkoholtartalmú szeszes ital.

Végezetül ejtsünk néhány szót a valutáról. Magánszemélynek joga van behozni Ukrajnába készpénzben 10 000 eurót meg nem haladó összegig valutát (ukrán és külföldi fizetőeszközt együtt), esetleg úgynevezett banki nemesfémeket és értékpapírokat – írásbeli nyilatkozat nélkül. A 10 000 eurónak megfelelő, illetve azt meghaladó értékről írásban kell bevallást tenni (belföldi illetőségű magánszemélynek az értékek eredetét igazoló dokumentumokat is mellékelnie kell).

Talán mondanunk sem kell, hogy tilos behozni az országba egyebek mellett:

• kábítószereket és pszichotrop anyagokat;

• hideg- és lőfegyvert, gáz spray-t – a Belügyminisztérium engedélye nélkül;

• robbanásveszélyes és mérgező anyagokat;

• erőszakot, rasszizmust, háborút, pornográfiát népszerűsítő nyomtatott és videóanyagokat;

• szertifikát nélküli élelmiszereket;

• azonosítatlan állatokat;

• körözött kulturális értékeket stb.          

(hk)