Kárpátaljai magyar állatorvosok a MÁVSZ szakmai konferenciáján

2023. november 21., 14:33 , 1186. szám

A Magyar Állatorvosok Világszervezete (MÁVSZ, World Organization of Hungarian Veterinarians) 1997-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a világ bármely táján élő magyar állatorvos kollégák szakmai és kulturális kapcsolatrendszerét kiépítse és fenntartsa, a magyar állatorvosi hagyományokat megőrizze és továbbfejlessze, az állatorvosok társadalmi helyzetét megismertesse és javítsa, illetve az állatorvosi kart és tagjainak érdekeit megvédje. Ez az anyaországban és a világ más országaiban élő magyar állatorvosok által életre hívott szervezet. A szakmai tanácskozások elsődleges célja az egyes országok közötti technikai és szakmai rések feltöltése, továbbá a közös reagálás és fellépés a felmerülő gazdasági, társadalmi, járványügyi problémák kapcsán. A MÁVSZ országhatárokra és állampolgárságra való tekintet nélkül, a meglevő állatorvos-szervezetek és -intézmények bevonásával és támogatásával, valamint a mindenkori politikai hatalomtól függetlenül igyekszik megvalósítani a céljait. A világszervezet további kitűzött céljai között szerepel többek között a tagok kezdeményezésére szakmai és területi szervezetek létrehozása, céljaik megvalósításának segítése, a világban bárhol élő, magukat magyarnak valló állatorvosok név- és címjegyzékének összeállítása és naprakész vezetése. A nem magyar állatorvosok és nem állatorvosok számára is nyitott a szervezet, ők a MÁVSZ pártoló tagjai lehetnek.

A MÁVSZ minden évben szervez a magyar állatorvosok számára nemzetközi szakmai konferenciákat, hallgatói napokat, nyári táborokat, illetve különböző szakmai szekciókra bontva konferencianapokat. Ezek a rendezvények az anyaországban és azon kívül, a határon túli régiókban – általában váltakozva – kerülnek megrendezésre.

Ukrajnában Lembergben, illetve Kárpátalján eddig Mezőváriban, Beregváron, Ungváron, Munkácson, Beregszászban és Vojevodinón szervezett a MÁVSZ konferenciákat.

A 2023-as MÁVSZ Nemzetközi Szakmai Konferenciára november 17–18-án került sor, amelynek a soproni Hotel Lövér adott otthont. A rendezvényen 7 országból 270 állatorvos, illetve állatorvostan-hallgató vett részt. Kárpátaljáról általában a Lembergi Nemzeti Állatorvos-tudományi és Biotechnológiai Egyetemen, illetve a Munkácsi Agráripari Koledzsben (korábban technikum) végzett szakemberek és jelenlegi diákok, illetve magyar anyanyelvű tanárok szoktak részt venni a MÁVSZ rendezvényein. A mostani rendezvényen Kárpátaljáról 6 állatorvos vett részt.

Az első napon lezajlott a plenáris ülés, amelyen Pásztor Szabolcs magyarországi főállatorvos a járványügyi helyzetet vázolta Európában, majd Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elnöke Szemléletváltás az élelmiszer-biztonság területén címmel tartott előadást, később pedig Pósa Roland délvidéki állatorvos és farmergazdász a vidéki haszonállatpraxisok jövőjére hívta fel a figyelmet.

Még ezen a napon a szervezet tisztújítására is sor került, amelyen a régióelnökök beszámolót tartottak az aktuális helyzetükről. A kárpátaljai régió elnöke, Balla László csapi állatorvos elmondta, hogy az Ukrajnában kialakult helyzet miatt sokszor csak online tudnak értekezni a kollégákkal, ami megnehezíti a közös munkát. A régióelnökök és a küldöttek további 4 évre dr. Sziebert Gergelyt választották meg a MÁVSZ elnökévé, aki köszöntőbeszédében kiemelte, hogy az erejükhöz mérten továbbra is támogatni fogják a kárpátaljai magyar állatorvosokat, megpróbálnak minden segítséget megadni a számukra. A kárpátaljai régió elnökévé ismét Balla Lászlót választották.

Az első nap hivatalos részét a közös ebéd, délután pedig soproni városnézés követte. Este ünnepi fogadásra került sor. A kulturális programok mellett dr. Szieberth István – aki több mint 20 évig volt a MÁVSZ elnöke, alapító tag – korábbi javaslatára díszoklevelet adtak át azon magyar nemzetiségű határon túli állatorvosok számára, akik már több mint 50 éve szerezték meg a diplomájukat valamelyik külhoni, külföldi felsőoktatási intézményben. Kárpátaljáról a Dercenben élő és a mai napig is aktívan praktizáló Darcsi Gyulát – aki 1969-ben szerzett diplomát a mai nevén Lembergi Nemzeti Állatorvos-tudományi és Biotechnológiai Egyetemen, a MÁVSZ kárpátaljai régiójának korábbi elnöke – részesítették az elismerő kitüntetésben, melyen ez a szöveg áll: „Magyar állatorvosként hű a nemzetéhez, hű a hivatásához”.

A második napon, november 18-án következett a konferencia mélyebb szakmai része, a szekciónap. Itt két részre bontva – Kedvtelésből tartott kisállatok szekció és Nagyállat szekció – két ülésteremben párhuzamosan zajlottak a szakmai előadások.

A kárpátaljaiakat is megkérdeztük a konferencia részleteiről és a MÁVSZ immáron 26 éves szerepéről. Balla László – aki 1988-ban végzett a lembergi egyetemen és a MÁVSZ egyik alapító tagja is egyben – elmondta, hogy a harmadik ciklusban választották újra a kárpátaljai régió elnökévé. „Jelenleg Csapon vagyok körzeti állatorvos. Igyekszünk minden rendezvényen részt venni, mert sok új és hasznos szakmai dologgal találkozhatunk ezeken” – mondta. 

Oroszi József, a Tiszapéterfalvai kistérség vezetője is részt vett a konferencián. Ő 1990-ben Észt­országban szerzett diplomát az Észt Mezőgazdasági Akadémián. „Keveset dolgoztam állatorvosként, amikor hazaérkeztem Kárpátaljára az ukrán–román határon teljesítettem szolgálatot mint állategészségügyi védelmis. A kezdetektől aktív tagja vagyok a MÁVSZ-nak, gyakorló állatorvosként is mindig eljártam a rendezvényeire. Jelenleg nem praktizálok, de szükségesnek tartom, hogy lépést tartsak a korral, a fejleményekkel. [...] A szakmai oldalán kívül ugyanolyan fontos az emberi oldala is, hogy élő kapcsolatban tudunk lenni egymással” – fogalmazott.

Úr Sándor a Munkácsi Agráripari Technikumban végzett és Kisdobronyban praktizál: „Én 2015 óta vagyok MÁVSZ-tag. Ukrajnában az állami szférában dolgoztam mint járványügyis (epizootológus) egészen a tavaly februári nyugdíjazásomig. De továbbra is dolgozom otthon magánpraxisban, ezért én is fontosnak tartom ezeket a szakmai konferenciákat.”

Puhkán Natália 1983-ban végzett az Észt Mezőgazdasági Akadémián. „2 évig Észtországban dolgoztam, aztán visszakerültem Kárpátaljára, Munkácson az állatkórházban kezdtem el dolgozni, majd 2002 és 2008 között a munkácsi körzet főállatorvosa voltam. Ezt követően pedig egy rendelőt nyitottam, ahol a mai napig magánpraxisban, kisállatokkal dolgozom. Számomra is nagyon hasznosak ezek a konferenciák” – mondta.

Szidor Imre, aki szintén alapító tagja a MÁVSZ-nak, 1979-ben végzett a lembergi egyetemen. „Én még eddig minden rendezvényen részt vettem. A kárpátaljai magyar állatorvosok mellett a más nemzetiségű kárpátaljai állatorvosokat is beszerveztük mint pártoló tagokat. Körülbelül 40 aktív tagunk van. Nagyon fontos, hogy egymással kommunikáljunk és átadjuk a tapasztalatokat” – emelte ki.

Dankai Péter 2012-ben csatlakozott a MÁVSZ-hoz és 2015-ben szerzett diplomát a lembergi egyetemen. Egyetemi évei alatt többször megfordult a szervezet rendezvényein, a konferenciákon, és a kárpátaljai alkalmakon kívül többször járt Temesváron hallgatói napokon, Gyimesközéplokon nyári táborban vagy Budapesten a Tudományos Diákköri Konferencián. Emellett részt vett a Budapesti Állatorvos-tudományi Egyetem és a lembergi egyetem közös cserediákprogramjában is, így egy félévet tölthetett el a magyar fővárosi intézményben. „Én ezekben az években azt tapasztaltam, hogy a magyar állatorvoslásnak nemzetmegtartó ereje is van. Az egyetemi évek alatt, mikor felvettük a MÁVSZ-szal, illetve a budapesti egyetem hallgatói önkormányzatával a kapcsolatot, azonnal beszerveztek, meghívtak minket különböző rendezvényekre. Jó volt azt látni, hogy azok iránt a magyar diákok iránt is érdeklődnek az anyaországiak, akik valamelyik belső-ukrajnai felsőoktatási intézményben tanulnak. A MÁVSZ valamilyen szinten összehozza a Kárpát-medencei magyarságot, jó részt venni ezeken a konferenciákon” – mondta el. 

A MÁVSZ a jövő évben is két szakmai alkalmat tervez megrendezni, tavasszal Erdélyben, ősszel pedig Felvidéken, ahová minden magyar állatorvost továbbra is előszeretettel várnak.

Dankai Péter