Vasárnapi üzenet: 2024. március 3.

Krisztusban szeretett Testvéreim!

2024. március 3., 08:13 , 1199. szám

A mai napon nagyböjti szent időnk harmadik vasárnapját ünnepli Anyaszentegyházunk. Csodálatos kegyelmi időszak ez, amikor alkalmunk van a bűnbánatban megújulni, megszabadulni bűneinktől, melyek akadályoznak bennünket az Isten felé vezető úton. A megtisztulásnak a kegyelmi ideje a nagyböjt. Valamiképpen ez a gondolat előjön a mai evangéliumi részünkben is, melyet nagyböjt harmadik vasárnapján Szent János evangéliumából olvasunk. Annyira mély tartalommal bír ez az evangéliumi részlet, hogy szerepeljen itt az egész szöveg: „Közel volt a zsidók húsvétja. Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kereskedőket talált, akik ökröket, juhokat és galambokat árusítottak, és pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötelekből ostort font, és mindnyájukat kiűzte a templomból, a juhokkal és ökrökkel együtt, a pénzváltóknak pénzét szétszórta és asztalaikat fölforgatta. A galambárusokhoz pedig így szólt: »Vigyétek el innét ezeket! Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!« Tanítványainak akkor eszükbe jutott az írás szava: »Buzgóság emészt el házadért.«

Erre a zsidók szót emeltek és megkérdezték: »Milyen csodajellel bizonyítod, hogy jogod van ehhez?« Jézus így felelt: »Bontsátok le a templomot, én harmadnapra fölépítem azt.« Ő azonban saját testének templomára gondolt. Mikor aztán föltámadt halottaiból, tanítványai visszaemlékeztek erre a mondásra, és hittek az írásnak meg Jézus szavainak.

Húsvét ünnepén, amikor még Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták az általa művelt csodákat. De Jézus nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is fölvilágosítsa az emberről. Tudta ő, mi lakik az emberben.” (Jn. 13–25)

Jézus a templomot tisztítja meg az oda nem illő dolgoktól, de közben saját testének templomáról beszél, melyet a halállal nemsokára lerombolnak Jeruzsálemben, de harmadnapra feltámadásával újjáépíti azt. Mi is gondoljunk saját testünk templomára, mely Szent Pál apostol tanítása szerint szent, mert Isten Szentlelke lakik benne. Isten templomai és a Szentlélek lakóhelyei vagyunk mindannyian a keresztségünk óta. A mi templomunk is tele van bűnökkel, vagyis oda nem illő fölösleges dolgokkal. A bűnbánatban Jézus segítségével tudjuk megtisztítani testünk templomát a bűnöktől. Legyen ez a nagyböjti szent idő mindannyiunk számára alkalom arra, hogy a bűnbánatban megtisztulva méltó módon találkozhassunk a feltámadt Krisztussal, sőt a szívünkben is fogadhassuk Őt a szentáldozásban.       

Molnár János
római katolikus püspöki helynök