Szórványvidéken Oktató Pedagógusok Konferenciája

2024. március 4., 15:28 , 1200. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség március 1–3. között tartotta a Szórványvidéken Oktató Pedagógusok Konferenciáját a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

A KMPSZ mindig is fontosnak tartotta azon magyar közösségek támogatását, amelyek iskolán kívüli szakkörök, illetve vasárnapi iskolák keretében foglalkoznak a magyar nyelv tanulásával. Évek óta szerveznek tematikus találkozókat, képzéseket és konferenciákat, melyeken a pedagógusok új módszereket sajátíthatnak el, illetve megoszthatják egymással tapasztalataikat.

A kétnapos konferenciát Színjátszás, bábozás a magyar nyelv fejlesztésére szórványvidéken címmel rendezték meg iskolában, óvodában és vasárnapi iskolában dolgozók számára.

A konferencián ismertették a jelenlévőkkel, hogyan lehet elbeszéléseken, meséken, dalokon és verseken keresztül játékos formában elősegíteni a nyelvoktatást és a nyelvtanulást. Az előadások során a jelenlévők megismerkedhettek a kárpátaljai anyanyelvi oktatás helyzetével, a bábozás és a mesemondás lehetőségeivel, valamint kézműves-foglalkozáson is részt vehettek.

A pedagógusok több tematikus előadást is hallhattak, melyek segítségével tovább fejleszthetik saját képességeiket, ezzel is erősítve az oktatást Kárpátalja távoli járásaiban. A konferencián 20 tanár vett részt, akik többnyire vasárnapi iskolákban dolgoznak Szolyvától egészen Kőrösmezőig.        

V. V.