A Magyar Újságírók Közössége szakmai konferenciája Lakitelken

2024. április 22., 14:09 , 1207. szám

2016 óta, amikor is dr. Lovas Dániel vezetésével új elnökség kezdte meg a munkáját a Magyar Újságírók Közössége (MÚK) élén, a szervezetnek nem volt ilyen nagyszabású rendezvénye, mint a legutóbbi. Lezsák Sándor költőnek ‒ a Magyar Országgyűlés alelnökének, aki a MÚK tagja ‒ szíves meghívására, az elmúlt hétvégén a szakmai szervezet a Lakitelki Népfőiskolán tartotta meg kétnapos találkozóját. A konferencia címe: Értékőrzés, értékteremtés. Mivel a Magyar Újságírók Közössége jelenteti meg a Magyar Múzsa című irodalmi és közéleti folyóiratot, ezért a találkozón az újságírás mellett szót kapott a szépirodalom, sőt a könyvkiadás is.

A program egy fotókiállítás megnyitójával kezdődött, ahol Lezsák Sándor egyben üdvözölte a konferencia résztvevőit is. Az előadásokra a tér másik oldalán található Széchenyi Teremben került sor. A délutáni program levezetője dr. Lovas Dániel, a MÚK elnöke és egyben a Magyar Múzsa főszerkesztője volt. Dr. Csontos Márta kivételével jelen volt a folyóirat teljes szerkesztősége, a hallgatóság körében pedig számos szerzőnk foglalt helyett.

Az első előadó Kozák Polett ügyvezető-főszerkesztő volt, aki a Kecskeméti Médiacentrum munkásságáról beszélt. Ezután Szilvay Balázs Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjas újságíró – ezt a díjat minden évben a MÚK ítéli oda – következett, akinek előadásából betekintést nyerhettünk a Lakihegy Rádió életébe.

Javaslatomra a szervezők három kárpátaljai szakembert kértek fel előadónak. Elsőként Szemere Judit, a Kárpátaljai Hírmondó című folyóirat főszerkesztője következett, aki A kárpátaljai magyar nyelvű sajtó helyzete Ukrajnában címmel tartott rövid, de alapos ismertetést. A beregszászi újságíró sorban bemutatta a Kárpátalján megjelenő magyar nyelvű sajtótermékeket, köztük a Kárpátalja hetilapot is. Külön megemlítette, hogy a folyóirat Versajánló rovatát én vezetem. Előadásában ismertette a kárpátaljai magyarság nehéz helyzetét, betekintést engedett a honi sajtóviszonyokba. Elmondta a tényt, amit sokan amúgy is tudunk, miszerint az ukrajnai magyar nyelvű újságok és folyóiratok a magyar állam támogatása nélkül nem léteznének.

Rövid szünet után, kicsit témát váltva az irodalomé volt a főszerep. Jobbágy Éva, a Tormay Cécile Kör alapítója és a téma szakavatott kutatója Az elhallgatott Napkelet folyóirat és Tormay Cécile írónő újraértékelése címmel tartott előadást. Nem kevésbé érdekes téma ez is. Csősz Ferenc, a vésztői Sinka István Művelődési Központ vezetője Sinka István életéről beszélt, ismertette azt a munkát, amit Vésztő a kiváló költő hagyatékának, emlékének ápolása érdekében folytat. A vacsora előtti utolsó felszólalóként Durkó Károly újságíró, a Gyulai Évszázadok Alapítvány elnöke tartotta meg Civil értékmentés könyvekkel Gyulán című előadását.

A vacsorát követően Magyar Múzsa Klubest címmel folytatódott a program, ezt már Madár János József Attila-díjas költő, a folyóirat szerkesztője moderálta. Először az egykori beregszászi tanár, Dalmay Árpád következett, előadásának címe: Petőfi Szibériában – legenda vagy valóság? Ez kényes és veszélyes téma, ami a mai napig megosztja mind a szakmát, mind a közvéleményt. A vita ezúttal sem maradt el. A pénteki programot Varga Éva, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatója zárta, aki a magyar nyelvű könyvek ukrajnai helyzetéről beszélt. Elmondta, hány könyvtár üzemel Kárpátalján, és ezek közül hányban találhatók magyar nyelvű kiadványok. Az előadást követően dr. Lovas Dániel ígéretet tett arra, hogy a MÚK továbbra is igyekezni fog, hogy magyar nyelvű könyveket, folyóiratokat és egyéb kiadványokat juttasson el a kárpátaljai könyvtárakhoz.

A másnap 10 órai kezdéssel folytatódtak az előadások. Elsőként Gazsó L. Ferenc Táncsics-díjas újságíró, médiaszakértő Új kihívások a médiában – manipuláció, letiltások, mesterséges intelligencia címmel adta elő tanulmányát. Ezt követően Balogh Andrea, a Magyarságkutató Intézet munkatársa, a MÚK elnökségi tagja tartotta meg előadását. Dr. Barna Gábor egyetemi tanár, etnográfus, a Köttön Vezér Hagyományőrző Egyesület elnöke Hagyományápoló egyesületi élet és kulákmúzeum Kunszentmártonban címmel tartotta meg ismertetőjét. Az egyesület tagja kollégánk, Mártonfi Benke Márta újságíró, a MÚK elnökségi tagja, aki a konferencia háziasszonya volt. A program zárásaként, dr. Botos Katalin egyetemi tanár, közgazdász, egykori miniszter következett, aki Spiritualitás, irodalom, gazdaság címmel tartott értekezést.

A kétnapos konferenciát egy közös ebéd zárta.

Lengyel János