MCC KKV: Tehetséges kárpátaljai fiatalok vették át diplomáikat Budapesten

2024. május 27., 18:17 , 1212. szám

Kárpátaljai fiatalok újabb csoportja, pontosan a hatodik szerzett diplomát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőjén (KKV). A Budapesten megrendezett ünnepségen Szalay Zoltán, az MCC főigazgatója, Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő asszony, illetve Dobsa Beáta, az MCC kárpátaljai régióvezetője adta át a megérdemelt okleveleket.

A jövő felelős alakítói

Szalay Zoltán ünnepi beszédében Széchenyi István szavait idézte: „A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai vagyunk.” Kiemelte, hogy e gondolat a jövőbe vetett hitről és az arra való felkészülésről szól. Hangsúlyozta, hogy mindannyian felelősek vagyunk saját jövőnkért, és a diploma megszerzése nem csupán végzettséget jelent, hanem egy új fejezet kezdetét, ahol a friss diplomások a jövő alakítóivá válnak.

Szalay Zoltán rávilágított arra, hogy az MCC közéleti képzésein – legyen szó a női közéleti vezetőképzésről, a kárpátaljai közéleti vezetőképzőről vagy az erdélyi politikai iskoláról – nem csupán új készségekkel és tudással ruházzák fel a hallgatókat, hanem a közösség és a nemzet szolgálatára is ösztönzik őket. A megszerzett tudás és készségek új lehetőségeket nyitnak meg előttük, és a felelősség, amit magukra vállalnak, kulcsfontosságú a jövő alakításában.

Beszédében köszönetet mondott az MCC támogatóinak, vendégelőadóinak és kollégáinak a magas színvonalú munkáért, amely lehetővé tette, hogy a közéleti vezetőképző programok valódi értéket és közösségi élményt nyújtsanak. Emellett bejelentette a Petneházy Alapítvánnyal kötött új együttműködési megállapodást, amely tovább erősíti az MCC oktatási tevékenységét.

Szalay Zoltán William Butler Yeats szavait idézve zárta beszédét: „Az oktatás nem egy csöbör megtöltése, hanem a tűz fellobbantása.” Hangsúlyozta, hogy az MCC végzettjeire a jövőben is nagy szükség lesz a magyar közéletben, és bízik abban, hogy a hallgatók elhivatottsága és elkötelezettsége révén közösen építhetik a jövőt. Gratulált a végzősöknek, és sok sikert kívánt nekik közéleti pályájukhoz.

A kárpátaljai magyar közösség reményei

Bocskor Andrea kiemelte, hogy a program létrehozásakor csak remélni merték, hogy ilyen sikeres lesz. Ma már büszkén mondhatja, hogy a képzés meghatározó jelentőségű a kárpátaljai magyar fiatalság számára, hiszen tudást, készségeket és erős közösséget biztosít a résztvevőknek.

A program töretlen népszerűségére és a jelentkezők magas számára utalva, a képviselő asszony hangsúlyozta, hogy csak a legtehetségesebbek kerülnek be, akik később a közösség szolgálatába állnak. Számos végzőst említett, akik nemzetközi fórumokon és európai parlamenti képviselői irodájában is bizonyították rátermettségüket.

Bocskor Andrea rávilágított a kárpátaljai magyarok különleges helyzetére és felelősségére a jelenlegi háborús körülmények között. Felhívta a figyelmet arra, hogy míg Nyugat-Európában sokan a fegyverkezés anyagi hasznát nézik, addig Kárpátalján az emberek a mindennapi fenyegetettséggel élnek. Hangsúlyozta, hogy a kárpátaljaiaknak meg kell mutatniuk a világnak a háború valós következményeit, és a közösség erősítésére kell használniuk tapasztalataikat.

Végül megköszönte az MCC vezetőségének a program támogatását, és reményét fejezte ki, hogy a kárpátaljai magyar közösségnek van jövője, hiszen a fiatalok jelentik a reményt és a jövőt. Gratulált a végzősöknek, és további sikereket kívánt nekik.

Az MCC-s család tagjai mindig összetartanak

Dobsa Beáta ünnepi beszédében visszaemlékezett, hogy 2018-ban, amikor megalapították a programot, nem gondolták volna, hogy az egyik évfolyamuk a világjárvány, míg másik kettő a háború kihívásai közepette fog tanulni. Ennek ellenére idén 15 tehetséges kárpátaljai fiatal szerzett oklevelet, ami a kárpátaljai magyar közösség szívósságát és élni akarását jelzi.

Köszönetet mondott a Corvinus Collegiumnak, amely nehéz időkben is támogatja a kárpátaljai közösséget, és a fiataloknak, akik a nehézségek ellenére is elkötelezetten tanulnak és építik kapcsolataikat. Hangsúlyozta, hogy bár az oklevél átvétele valaminek a végét is jelenti, sokkal inkább egy új kezdetet, vagy valaminek a folytatását jelzi. Bízik benne, hogy a hatodik évfolyam is életre szóló barátságokat kötött, és az egyre növekvő KKV-s család tagjai a jövőben is számíthatnak egymásra.

Dobsa Beáta reményét fejezte ki, hogy hamarosan egy békés országba térhetnek haza, ahol együtt dolgozhatnak közösségük megerősítésén. Hangsúlyozta, hogy az MCC-s család tagjai bárhol is legyenek, mindig összetartanak. Gratulált a végzősöknek, és sok sikert kívánt nekik a jövőben.

A diplomaosztó ünnepségen a kárpátaljai fiatalok mellett két másik képzés (Erdélyi Politikai Iskola/EPI és a Női Közéleti Vezetőképző/NKV) végzőseit is oklevéllel jutalmazták.

Simon Dávid
alumnus, MCC KKV