Követelhető nagyobb tartásdíj az állandó munkahellyel nem rendelkező apától?

2015. június 10., 09:16 , 752. szám

„Gyermekem apja alkalmi megbízásokból él, nincs állandó munkahelye. Erre hivatkozva rendszertelenül fizeti a tartásdíjat, melynek összege szerintem túlzottan alacsony a tényleges jövedelméhez képest. Úgy gondolom, ha fenn tud tartani egy szép családi házat, akkor a gyermekére is fordíthatna többet, s fizethetne rendszeresen. Mit tehetek ennek érdekében?”

– Az adott kérdést Ukrajna családi törvénykönyve(Cstk) szabályozza. A Cstk 181. paragrafusának 3. része értelmében a bíróság döntésével a gyermek tartásdíját az apja vagy az anyja jövedelmének egy részében és/vagy fix pénzösszegben határozza meg.

A 182. paragrafus szerint a tartásdíj összegének megállapításakor a bíróság figyelembe veszi: 1) a gyermek egészségi állapotát és anyagi helyzetét; 2) a tartásdíjat fizető személy egészségi állapotát és anyagi helyzetét; 3) megvizsgálja, hogy rendelkezik-e a tartásdíjfizetésre kötelezendő személy további gyermekekkel, munkaképtelen házastárssal, szülőkkel, gyermekekkel. Emellett figyelembe vehet a bíróság egyéb, az adott eset szempontjából lényeges körülményeket is. Ugyanakkor az egy gyermek után fizetendő tartásdíj mértéke nem lehet kisebb, mint az adott korú gyermek számára megállapított létminimum 30 százaléka – kivéve a Cstk 184. paragrafusa által említett eseteket.

A 184. paragrafus értelmében, ha a tartásdíj fizetőjének jövedelme rendszertelen, változó, annak egy részét természetben kapja, illetve egyéb lényeges körülmények fennforgása esetén a bíróság a tartásdíj fizetőjének vagy kedvezményezettjének kérvénye alapján fix összegben állapíthatja meg a tartásdíj mértékét. A bíróság által tartásdíjként megállapított fix összeget a jogszabályok által rögzített rend szerint indexálni kell. Amennyiben a bíróság által megállapított tartásdíj összege nem éri el a 182. paragrafusban rögzített minimális mértéket, a gyermek számára állami segélyt állapítanak meg, mely a tartásdíj és az adott korú gyermek számára megállapított létminimum 30 százaléka közötti különbséggel egyenlő.

Hogy megemeli-e a bíróság a tartásdíj összegét az ön erre vonatkozó kérelme nyomán, kizárólag az adott bírótól függ. Az lehet a döntő, hogy miként tudja megindokolni követelését a bíróság előtt, milyen bizonyítékokkal áll elő arra vonatkozóan, hogy jogos a tartásdíj összegének növelése, illetve, hogy a tartásdíj fizetőjének módjában állna többet fizetni a jelenleginél. Ugyancsak lényeges lehet, hogy milyen bizonyítékokkal áll elő a másik fél saját fizetésképtelenségének igazolására.

A bíróságok rendszerint nem hajlanak a tartásdíj összegének növelésére, ha annak a személynek, akinek meg kellene fizetnie azt, nincs állandó, bejegyzett munkahelye. Így az ön esetében két lehetőség kínálkozik: fordulhat a már említett állami segélyért a tartásdíj jelenlegi összegének kiegészítése végett, illetve kérheti a bíróságtól, hogy gyermeke apjának ingó vagy ingatlan vagyona terhére fedezzék a tartásdíjfizetés terén esetlegesen felhalmozódott tartozását.

hk