Ötvenhat izzó ősze volt

2016. október 26., 10:25 , 824. szám

Egy nép kiáltott, aztán csend lett, 56 izzó őszén a magyar szívek megérezték egymás dobogásának üzenetét, és együtt, egy akarattal a tettek mezejére léptek. A szabadság szeretete nemzetünk ősi virtusa, mely minden magyarban él. Ezért évezredes történelmünk során sosem volt kérdés, hogy a magyar nép a szabadságért áldozatot hozzon, legyen az bármily hatalmas is. Elődeinkre mindig büszkén kell emlékeznünk, és tetteik emlékét szívünkben kell továbbörökítenünk utódaink számára. Az emlékezés nemcsak megőrzi tetteiket, de a ma embere számára is élő forrás, melyből táplálkozhat, erősítheti nemzeti identitását. Ebben a szellemben október 23-án a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezete (KMKSZ BKSZ) ’56-os központi emlékünnepséget tartott a Nagyberegi Középiskolában.

A rendezvényen nemzeti imádságunk eléneklését követően Vass Bertalan, a KMKSZ Nagyberegi Alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

Faragó László beregszászi magyar konzul ünnepi köszöntőjében elmondta: a magyar társadalom 1956 őszén kimondta: elég volt, demokráciát akar! Minden magyar érdemét képezik az '56-os forradalom nagy tettei, és mindazokéi is, akik velük, a forradalmárokkal egyetértenek, szimpatizáltak. '56 öröksége kötelez minden magyart és mindenkit, aki a forradalommal egyetért. Demokratának nem lehet titokban lenni, ezért küzdeni kell, mert csak ez ad egyenes gerincet.

Sin József, a KMKSZ BKSZ és a Beregszászi Járási Tanács elnöke kiemelte: a magyar nép rádöbbent arra, hogy a Nyugat elárulta a magyar szabadságharcot, mely politikai alku tárgya lett. A rendszerváltás nem állt meg Ukrajna kapujánál sem, s azóta megemlékezünk – ’56-ról Kárpátalján is, hisz a vértanúságból és a magyar történelem eddigi leggyönyörűbb harcából remény és bizalom keletkezett, az '56-os forradalom arra tanít bennünket, hogy van a történelemnek tragikus szépsége is. Bármilyen tragikus volt 1703–11-es, az 1848–49-es szabadságharc vagy 1956, mind magában hordozza a szabadság utáni olthatatlan vágyat. Egyszer minden évszázadban talpra állunk kínzóink ellen. Mi, magyarok elmondhatjuk, hogy van Európában egy kis nép, amely mindenkor kész harcba szállni a szabadságáért. 1956 eszméi megrengették a zsarnokok hatalmát, a szabad világ pedig szívébe zárta a magyar történelem fényes, tiszta és dicső szabadságharcát. A szabadságért folyamatosan küzdeni kell, ezt bizonyítja a mai küzdelme is a magyar kormánynak a nemzetközi pénzvilág és egyes nagyhatalmú országok vezetőivel szemben, amely küzdelem igazi tétje a nemzeti identitás önállósága, az igazi hagyományok és a nemzeti értékrend megőrzése. Mi, határon túli magyarok jó érzéssel vesszük tudomásul, hogy a magyar kormány azt cselekszi, amire ígéretet tett, és amire felhatalmazást kapott a magyar néptől. A magyar szabadságért ma is meg kell küzdeni, s ebben mi is részt vállalhatunk, ahogyan történelmünk folyamán ezt mindig meg is tettük – monda el Sin József.

Az ünnepi gondolatokat követően a Nagyberegi Középiskola diákjai Kicsiny kokárda vagy világnak gomblyukában című '56-os tematikájú zenés-verses emlékműsorral elevenítették meg a forradalmi eseményeket. A műsorban a pesti srácok küzdelme és szabadságvágya bontakozott ki, a tiszta, őszinte küzdelem a nemes eszmékért, egy szabadabb, boldogabb élet reményében. A mély érzelmi töltetű előadás sokak szemébe könnyeket csalt. '56-öröksége ma is üzen számunkra. A színvonalas emlékműsort Dencs Ildikó és Sipos Katalin, a Nagyberegi Középiskola tanárai állították színpadra.

A rendezvényt énekprodukciójával emelte Markó Veronika énekes, a Mezővári Művészeti Iskola tanára, aki '56-hoz kapcsolódó énekeket adott elő.

A rendezvény KMKSZ helyi alapszervezete, az Együtt Beregért civil szervezet és a KMKSZ BKSZ szervezésében jött létre. Az ünnepséget az Emberi Erőforrások Minisztériumánál elnyert pályázatnak köszönhetően a KMKSZ BKSZ támogatta. Az emlékezést követően szeretetvendégséggel zárult az esemény.

Váradi Enikő