RIT: Téli tárlat – év végi összegzés

2016. december 14., 09:39 , 831. szám

December 9-én nyílt meg a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) hagyományos, év végi összegző tárlata Ungváron. A Téli tárlat 2016 címet viselő kiállítás megnyitójára december 23-án került sor a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumban. A kiállítás a társaság tagjainak idei munkáit hivatott bemutatni, egyben tiszteleg a nyáron váratlanul elhunyt Magyar László festőművész emléke előtt, aki 14 éven át volt a társaság elnöke.

Az idei Téli tárlat megnyitóünnepsége egyperces néma csenddel kezdődött, a nagyszámú jelenlévő, művészek és művészetpártolók ezzel is adóztak Magyar László, a kiváló festőművész emlékének.

Kopriva Attila, a RIT kulturális titkára ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Magyarország ezeréves története elválaszthatatlan Kárpátalja történetétől, amely vidék több híres művésszel is megajándékozta a világot, ilyen Munkácsy Mihály festő, Mendlik Oszkár, az amszterdami akadémia professzora, Karlovszky Bertalan festő, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Veress Géza, Henri Matisse kortársa és barátja, Vedres Márk szobrászművész, Auguste Rodin tanítványa, a Magyar Királyi Művészeti Akadémia növendékei, Erdélyi Béla és Boksay József, a kárpátaljai festészeti iskola alapítói, és más olyan személyiségek, akik meghatározó alakjai a kárpátaljai képzőművészeti palettának. Fontos, hogy elmondjuk, hogy ezek a művészek mindig segítették a szülőföldjükről származó tanítványaikat, így egy egész láncolatot végig lehet követni Munkácsy Mihálytól, akinek Karlovszky és Révész Imre is a tanítványa volt. Később Karlovszky már a Magyar Királyi Művészeti Akadémia professzoraként tanította a munkácsi Endrédi Györgyöt, Révész Imre pedig szintén professzorként Boksay Józsefet, majd a kecskeméti művésztelepen Erdélyi Bélát is. Erdélyi, Endrédi és Boksay rakták le a művészeti oktatás alapjait vidékünkön, jó táptalajt teremtve ezzel az új kárpátaljai barbizoni iskolának. A plein air festészet ezen hagyományait követik még ma is, a különböző generációk festői, akik vállvetve dolgoztak a társaság tavaszi művészeti plein airjének a megszervezésén, amelyre ez évben a nagybereznai járási Viska községben került sor.” Kopriva Attila beszélt a társaság alkotóinak közös hazai és külföldi kiállításairól, valamint bemutatta a RIT újonnan felvett tagjait, Habda Lászlót és Soltész Istvánt, akik Ukrajna érdemes művészei, valamint Micska Zoltánt, Ukrajna kiváló művészét és Baraté Ágnes fiatal művészt. Elmondta, hogy Magyar László nyáron bekövetkezett váratlan halálát követően október 7-én a RIT Beregszászban megtartott ülésén Kulin Ágnest választották meg a társaság elnökének, Kopriva Attilát pedig kulturális titkárának. A RIT elnökségének tagjai pedig: Erfán Ferenc, Réti János, id. Hidi Endre, Szocska László és Matl Péter.

A RIT kulturális titkára a kiállítást jellemezve elmondta: „Erdélyi Béla és Révész Imre eszméit követve, megformálva a hagyományok és a mai kihívások szintetikus egységét, a művészek egyéni látásmódjukat próbálják kifejezni, ami pontosan tükrözi minden egyes mester stílusát. Napjainkban az új posztmodern irányzatok aktualizálódásának idején ez ad lehetőséget arra, hogy kellőképpen értékeljük a kárpátaljai magyar művészek szakértelmét és hatásukat a hagyományos és modern művészet fejlődésének bizonyos folyamataira. Az idei kiállítás anyagát az állandó résztvevők mellett méltó módon kiegészíti Sándor Sándor és Homoki Gábor ígéretes fiatal művészek alkotásai, ők első ízben állítják ki vásznaikat a társaság tagjaival, így esélyük van bővíteni a társaság létszámát a következő esztendőben.

A RIT, a KMKSZ és Magyarország Ungvári Főkonzulátusa által tavaly alapított Révész Imre-díjat a társaság munkáját és létrejöttét kiemelkedően támogató személyeknek, közszereplőknek és művészeknek ítélik oda. A három alapító szervezet közös döntése értelmében Larisza Maleh lembergi magyar tiszteletbeli konzulnak, Berecz Margit textil- és festőművésznek, a RIT tagjának, valamint Réti János festőművész-grafikusnak, a RIT alapító tagjának munkásságát ismerték el idén Révész Imre-díjjal, amelyet Kulin Ágnes, a társaság elnöke, Buhajla József ungvári magyar főkonzul és Tarics Zoltán, a KMKSZ Ungvári Alapszervezetének elnöke adott át.

Sütő Miklós, az Ukrajnai Nemzeti Művészeti Egyesület Kárpátaljai Osztályának elnökhelyettese az ünnepi esemény nyilvánosságát kihasználva oklevéllel mondott köszönetet egyesülete nevében Buhajla József és Szalipszki Endre magyar főkonzuloknak, Vida László konzulnak, valamint Brenzovics László parlamenti képviselőnek, a KMKSZ elnökének, Orosz Ildikónak, a KMPSZ elnökének, megyei képviselőnek és Bacskai Józsefnek, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárának, korábbi ungvári magyar főkonzulnak szervezetük és a kárpátaljai képzőművészeti élet támogatásáért.

Sütő Miklós tudósítónknak elmondta, a magyar konzulátusok jóvoltából sokszor bemutatkozhattak a nemzeti szövetségbe tömörült művészek Magyarországon, illetve voltak kiállításaik a konzulátuson és a beregszászi főiskolán. Ezért gondolták úgy, hogy most, amikor 70 éves lett a szövetség, oklevéllel ismerik el a munkájukat segítők művészetpártoló magyar diplomaták és kárpátaljai magyar vezetők tevékenységét.

A kiállítás Ungváron a Bok­say József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumban tekinthető meg december 20-ig.

Badó Zsolt