Életbe lépett az új oktatási törvény

2017. szeptember 28., 11:49

Ukrajnában életbe lépett Az oktatásról törvény, amelyet szeptember 5-én fogadott el a Legfelső Tanács, szeptember 25-én pedig Petro Porosenko elnök is aláírt – jelentette az UNIAN hírügynökség.

A jogszabály bevezeti az országban a 12 éves középfokú oktatást. Az elemi iskola osztályaiban 2018. szeptember 1-jétől térnek át a 12 éves teljes középfokú oktatási programok alapján folyó képzésre, míg az általános iskolában 2022. szeptember 1-jétől, a középiskolában pedig 2027-től történik meg az átállás.

A törvény kimondja, hogy az oktatás nyelve a tanintézményekben az államnyelv. Mód van arra, hogy a tanintézményekben egy vagy több tárgyat két vagy több nyelven oktassanak: az államnyelv mellett angolul, vagy az Európai Unió más hivatalos nyelvein.

Az ukrajnai nemzetiségi kisebbségekhez tartozó személyeknek a törvény garantálja a jogot, hogy az államnyelv mellett az adott kisebbség nyelvén tanuljanak a kommunális oktatási intézményekben. Korábban Pavlo Hobzej, az oktatási miniszter helyettese az Ukrajinszka Pravdának elmondta, ezzel a jogukkal az érintettek az iskola előtti oktatási intézmények és az elemi iskolák azon osztályaiban vagy csoportjaiban élhetnek, amelyekben az államnyelv mellett az adott kisebbség nyelvén folyik az oktatás. Az általános iskolában, illetve a középiskolában viszont az adott nemzetiségi kisebbség nyelvén, irodalmán és történelmén kívül minden egyéb tárgyat ukrán nyelven fognak tanítani.

Az Ukrajna tősgyökeres népeihez tartozó személyeknek garantálják a jogot, hogy az iskola előtti és az általános középiskolai tanintézményekben az államnyelv mellett az adott tősgyökeres nép nyelvén is tanuljanak.

A törvény úgy rendelkezik, hogy azok a tősgyökeres népekhez és nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, akik 2018. szeptember 1. előtt kezdték meg iskolai tanulmányaikat, 2020. szeptember 1-jéig a jelen törvény életbelépése előtti szabályoknak megfelelően fogják folytatni tanulmányaikat, miközben esetükben is fokozatosan nő majd az ukrán nyelven oktatott tárgyak köre.

(unian.ua/pravda.com.ua/Kárpátalja)