A kisebbségi oktatási jogok szavatolását kérik az ukrán állam vezetőitől kárpátaljai magyar szervezetek

2017. szeptember 1., 11:40 , 868. szám

Közös levélben fordultak pénteken kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi egyházak az ukrán állam vezetőihez, azt kérve, hogy a közoktatási törvény szeptemberben tervezett módosítása során messzemenően vegyék figyelembe a kisebbségek jogait, és továbbra is garantálják a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati, azon belül az anyanyelvű oktatásra vonatkozó jogait.

 

Petro Porosenko köztársasági elnök úrnak

Volodimir Hrojszman miniszterelnök úrnak

Andrij Parubij házelnök úrnak

 

Nyílt levél

 

Alulírott ukrajnai magyar civil és szakmai szervezetek, valamint egyházak képviselői aggodalommal figyeljük az országunkban zajló törvényalkotási folyamatot, amely során a közoktatásról szóló törvény módosítása kapcsán olyan passzusok is bekerültek a Legfelső Tanácshoz benyújtott, s ott bizottsági szinten támogatott javaslatok közé, amelyek nagymértékben szűkítenék a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogait – ezen belül az anyanyelven történő oktatáshoz való jogát.

A többi ukrajnai nemzeti kisebbséggel együtt számos alkalommal fordultunk a törvényalkotókhoz, az illetékes minisztériumhoz, azonban azt kellett tapasztalnunk, hogy a benyújtott javaslatok megfogalmazásakor a szakmai és jogi szempontokat nem vették figyelembe.

A kisebbségek jogainak védelmét, azok megőrzését, Ukrajna Alkotmányán kívül, mindazon nemzetközi szerződések, illetve kötelezettségvállalások garantálják, amelyeket parlamentünk Ukrajna fennállásának 26 esztendeje során hagyott jóvá. Éppen ezért tartjuk aggasztónak, hogy a tervezett törvényi módosítások szűkíteni kívánják, illetve bizonyos szinteken meg akarják szüntetni az anyanyelv használatát az oktatási intézményekben.

A tervezett törvényi módosítások ellentmondanak Ukrajna Alkotmányának, Ukrajna az emberi jogokra és szabadságjogokra, azon belül a nemzetiségi kisebbségekre vonatkozó nemzetközi jogi kötelezettségvállalásainak is, s olyan lépéseknek tekinthetők, amelyek mesterségesen kívánják felgyorsítani a kisebbségek asszimilációját. 

Tisztelettel felkérjük Önöket, hogy alkotmányos meghatalmazásaikkal élve hassanak oda, hogy az ez év szeptemberében a Legfelső Tanácsban tárgyalandó törvénymódosítások elfogadása során messzemenően vegyék figyelembe a kisebbségek jogait, s Ukrajna Alkotmányának és nemzetközi kötelezettségvállalásainak megfelelően továbbra is garantálják a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati, azon belül az anyanyelven való tanulásra vonatkozó jogait.

 

Dr. Brenzovics László,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke

 

Dr. Zubánics László,
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke

 

Dr. Orosz Ildikó,
a Kárpátaljai Magyar  Pedagógusszövetség elnöke

 

Zán Fábián Sándor,
a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke

 

Majnek Antal,
a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye püspöke

 

Demkó Ferenc,
a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye
Beregszászi (Magyar) ​Esperesi Kerületének esperese

 

Beregszász, 2017. augusztus 28.