Hitélet

Búcsú és városnapi ünnepség Nagyszőlősön

2002. szeptember 6., 02:00 , 86. szám

Jézus szülőanyja, Mária mennybevétele napjának ünneplésére gyűltek egybe a környék görög katolikus egy­­házközségeinek hívei augusztus 28-án Nagyszőlősön. A hagyományos nagybúcsú színhelye ezúttal is a város központjában lévő park volt, ahová több száz zarándok látogatott el.

Tovább »

Istentisztelet a Szent Sátorban

2002. augusztus 30., 02:00 , 85. szám

Június 24-én történetének újabb fejezetéhez érkezett a csongori református temp­lom. Szorgos munkáskezek kihordták az épület beren­de­zési tárgyait, s a parókia ud­va­rán kifeszített pony­va alatt he­lyezték el.

Tovább »

Alázattal segíteni az embereken

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Lázár Ilona, a Caritas So­ci­alis Nővérek Közös­sé­gé­nek (CS) tagja múlt év szeptemberében járt először Kár­pátalján, hogy szerzetesközösségének kültagjaként felmérje, milyen módon segíthetne az itt élő elesett embereken.

Tovább »

Hatvanöt kilométer gyalog

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám
A máriapócsi templomban lé­võ kegyképet 1676-ban ké­szít­tette a pócsi bíró a török rabságból való sza­badulás emlékére. Elsõ kön­nye­­zése 1696 novemberében történt, s két hétig tartott. A kegy­képrõl több másolat készült, de sem az ere­deti, sem a másolatok nem könnyeztek, kivéve azt, ame­lyiket Pócsra vissza­vittek. Ez a másolat 1715 augusz­tusában három na­pig, 1905 decem­beré­ben 18 na­pon át könnyezett. A kegytemp­lomot 1948-ban XII. Pius pápa bazilika rangra emelte.

Immár hagyománnyá vált, hogy augusztus 15., Nagy­bol­dog­asszony napja környékén gyalogos zarándokúton teszik próbára kitartásukat és hitüket a görög katolikus hívek.

Tovább »

Taracközi Gerzson: Az élet Isten ajándéka

2002. augusztus 16., 02:00 , 83. szám

Lelkipásztor és menedzser – röviden így lehetne jellemezni a beregszászi református gyülekezet vezetőjét. Időnként borotvaélen kell táncolnia, mivel időbeosztását nemcsak a gyülekezet élete befolyásolja, hanem többek között családja egészségi állapota is.

Tovább »

„Szent Anna a jó család reményére tanít bennünket”

2002. augusztus 2., 02:00 , 81. szám

Az elmúlt hétvégén Kárpátalja számos római katolikus egyházközsé­gében tartottak Szent Anna-napi búcsút. „Krisztus Jézus Nagyanyjának, dicsőséges Szent Annának” tiszteletére szólt az ének többek között Huszton, Gerényben, Csapon és Sislócon.

Tovább »

Szent Anna, Mária édesanyja ünnepén

2002. augusztus 2., 02:00 , 81. szám

Idén is megtöltötték a búcsúra érkezők a gerényi római katolikus templomot.

Tovább »

HÁLÓ tábor Zánkán

2002. augusztus 2., 02:00 , 81. szám

2002. augusztus 5–11. között rendezik meg Zánkán a HÁLÓ tábort. Kárpátaljáról 35 görög katolikus és 91 római katolikus hívő vehet részt a katolikusok e nagy találkozóján, ahol mindenki nyolc altábor programjából választhatja a számára legmegfelelőbbet.

Tovább »

Zengjen hálaének

2002. augusztus 2., 02:00 , 81. szám

Tizenkét szolgálatra kész fiatalt nyilvánítottak hivatalosan kántorrá a beregszászi református templomban a hétvégén megtartott hálaadó istentiszteleten.

Tovább »

Megújul a tiszasalamoni református templom

2002. július 26., 02:00 , 80. szám

A tiszasalamoni refor­má­tus templom alapjait 1901-ben rakták le, felszentelésére pedig két évvel később, augusztus 20-án, Szent István napján került sor.

Tovább »

Oldalak