Népszavazás dönt a próbafúrások engedélyezéséről

Falugyűlés Nagymuzsalyban aranybányaügyben

2007. október 26., 10:00 , 354. szám

Nagymuzsalyban falugyűlésre került sor az elmúlt héten, melynek témája az volt: beleegyezik-e a falu lakossága, hogy a kijevi székhelyű Szvit Kft. megkapja az engedélyt a hatóságoktól próbafúrások végzéséhez.

A megjelenteket Ficaj László polgármester tájékoztatta arról, hogy a kérdést már megvitatta a községi tanács, és az a döntés született, hogy előszerződést kötnek a Kft.-vel.

Oleg Szokolov, a Szvit Kft. igazgatója vázolta a Kft. elképzeléseit a Nagymuzsaly és Kovászó környéki aranylelőhelyeken való próbafúrások elvégzéséről. Mint elmondta, a Kft. a londoni székhelyű European Minerals Corporation (EMC) érdekeit képviseli Ukrajnában. Az előszerződésben foglaltak szerint a Szvit Kft. magára vállalja, hogy 2,5 millió hrivnyát fektet be a falu vízvezeték-hálózatának kiépítésébe az engedély elnyerését követően.

Csizmár Béla, a Beregszászi Járási Tanács elnöke elmondta: a Nagymuzsaly, Kovászó és Beregszász környéki hegyekben közel 10 millió tonna érc található, melyből 50 tonna aranyat és 250 tonna ezüstöt lehet kitermelni. Viszont, mint hangsúlyozta, Nagymuzsaly és a környező falvak lakossága dönt arról, hogy kiaknázzák-e ezt a kincset vagy sem.

A község lakói viszont elpanaszolták, hogy a bánya korábbi üzemeltetője, a Zakarpatpolimetali Kft. is hatalmas ígéreteket tett, még szerződésben is vállalta, hogy bevezeti Nagymuzsalyban a vezetékes ivóvizet és sok minden mást, ám mindez csak ígéret maradt, és nagyon nem szeretnék, ha még egyszer becsapnák őket, ezért garanciát kérnek. Arra a kérdésre válaszolva, hogy ha sikeresek lesznek a próbafúrások, milyen módszerrel fog folyni az arany kitermelése, Csizmár Béla leszögezte, hogy semmiképpen sem fogják engedélyezni a környezetszennyező ciándúsításos módszert.

Iljasovics Viktor ügyvéd, járási képviselő a továbbiakban ismertette az előszerződést. Hosszas vitát követően végül a falugyűlés résztvevői úgy döntöttek: népszavazást tartanak arról, jóváhagyja-e Nagymuzsaly lakossága, hogy a Szvit Kft. megkapja az öt évre szóló próbafúrási engedélyt.

Kíváncsiak voltunk a helyi lakosok személyes véleményére is. Vidnyánszky József elmondta, hogy a falunak valóban szüksége van a vezetékes ivóvízre, ám ehhez szennyvízelvezető rendszer is kellene. Fennáll a veszélye annak is, hogy a próbafúrások következtében a falu kútjaiból végképp eltűnik az ivóvíz, ezért az arra vonatkozó garanciavállalás nélkül, hogy tényleg bevezetik az ivóvizet a faluba és kiépítik a vízvezetékrendszert, megengedhetetlen, hogy a falu lakossága jóváhagyja az engedély kiadását. Jakab Erika álláspontja, amivel szerinte a falu lakosságának túlnyomó része is egyetért, hogy megengedhetetlen a próbafúrások engedélyezése, mert egyrészt információi szerint magánterületeken, privatizált földeken, virágzó kertekben is fúrásokat kívánnak végezni, másrészt még fontosabb az emberek egészségének védelme, hiszen ökológiai katasztrófák háromszögében él a nagymuzsalyi nép, aranybányával, kaolinbányával és a hírhedt Premix nevű adalékkal körbevéve. Szavai szerint Nagymuzsaly lakosságának nincs szüksége aranybányára, vize pedig lesz a településnek az emberek összefogása és áldozatkészsége révén. Elmondta, hogy az aranybányát üzemeltető cégek semmit sem teljesítettek ígéreteikből, és a mostani befektető ígéreteiben sem hisznek, a falu közhangulata pedig egyértelműen aranybánya-ellenes.

Baráth József