Szalay Lajos (1909-1995)

Galéria

2007. szeptember 7., 10:00 , 347. szám

Mint azt dr. Supka Magdolna már korábban is megfogalmazta: "Mi itt Magyarországon még ma sem tudjuk igazában, ki is ez a Szalay Lajos, mit jelent nékünk és a világnak az az egyénien sajátos, áramlatoktól, előképektől független rajzi irály, amellyel ő a magyar és az egyetemes művészet szókincsét gazdagította." Szalay Lajos rajzai már főiskolai éveit követően zömmel irodalmi ihletettségűek. Később Villon a Faludy-fordítás nyomán, Csehov, Turgenyev, Shakespeare, Baudelaire, Kaffka, Babits, József Attila és kortársai közül több író, költő szintén inspirálja illusztrációit. Évtizedeken át kimeríthetetlen forrás számára az őstörténet és a teremtés, a Biblia - írja róla Márton Gyöngyvér.

Szalay még 1946-ban Párizsba, majd onnan Argentínába emigrál. Az 1970-es éveket követően Amerikából rendszeresen hazalátogat, 1988-ban feleségével együtt végleg hazaköltözik, s Magyarországon él egészen 1995-ben bekövetkezett haláláig. A Budapesten és vidéken egyaránt rendszeresen kiállító művész, akinek munkásságát 1992-ben Kossuth-díjjal is kitüntetik, élete utolsó éveiben kedves témára lel az Ómagyar Mária-siralomban és az Énekek énekében.

hk