Megalakultak a KMKSZ-frakciók

2006. április 7., 10:00 , 273. szám

A "KMKSZ" Ukrajnai Magyar Párt jelöltjei az ukrajnai helyhatósági választásokon bekerültek a megyei tanácsi testületbe, továbbá 4 járási és 6 városi képviselői tanácsba. A napokban a tanácsi frakciók megtartották alakuló ülésüket.

A Megyei Tanácsban öttagú frakciót alkotnak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselői: Kovács Miklós, dr. Orosz Ildikó, dr. Brenzovics László, Milován Sándor, Gulácsy Géza.

Járási szinten a Beregszászi Járási Tanács 27 tagú KMKSZ-frakciója a legnépesebb, mely hétfőn tartotta alakuló ülését. A testület tagjai elfogadták a frakció működési szabályzatát, Bakancsos László személyében megválasztották a frakció elnökét, továbbá két elnökhelyettesét: Bálint Andrást és Vass Ottót. Megbízták a frakcióvezetőket, hogy kezdjenek koalíciós tárgyalásokat a járási tanácsba bekerült pártokkal, elsőként az UMDP-vel, amely a második legnagyobb frakcióval rendelkezik a tanácsban. A képviselők javaslatot tettek a járási tanács szakbizottságai, valamint a tanácsi pozíciók személyi betöltésére. Frakciótagok: dr. Brenzovics László, Bakancsos László, Csiz-már Béla, Bálint András, Vass Ottó, Berki Károly, Ködöböcz Ferenc, Kocsis Lívia, Balogh Zoltán, Iljasovics Viktor, Juhász Katalin, Szántó Edit, Riskó György, Nagy Anna, Cséke Ilona, Balla Attila, Váradi Natália, Jakab Lajos, Czapp József, Tóth Ferenc, Sípos Ida, Buzási István, Tari András, Szanyi János, Sín Béla, Takács Mária, Heé Roland.

A Nagyszőlősi Járási Tanács 11 fős KMKSZ-frakciója múlt kedden tartotta alakuló ülését. Vezetőjéül Milován Jolánt választották, tagjai: Virág László, Barta József, Futó Sándor, Király Kálmán, Bornemissza Ferenc, Tihor Tivadar, Hevesi Miklós, dr. Blinda Iván, Dobsa Aranka, Dupka József. A frakció elfogadta működési szabályzatát, továbbá felhatalmazta Milován Jolánt, hogy folytasson koalíciós tárgyalásokat a tanácsba bekerült pártok vezetőivel. Az Ungvári Járási Tanácsban a KMKSZ részéről heten képviselik az ungi magyarokat: dr. Soós Kálmán, Mackó István, Kántor József, dr. Szabó Miklós, Szallár Sándor, Györke Róbert, Katona Béla. A hétfőn megalakult frakció koalíciós tárgyalásokat folytat a BJUT és a Nasa Ukrajina pártfrakciókkal a képviselői többség létrehozásáról. Az ungvári járási KMKSZ-frakció vezetőjévé dr. Soós Kálmánt választották.

A Munkácsi Járási Tanács KMKSZ-frakciója 4 tagú: Gulácsy Géza, Fodor István, Nagy Sándor, Tóth Margit.

A Beregszászi Városi Tanács KMKSZ-frakciója kedden tartott alakuló ülést, vezetője Horkay Sámuel, tagjai: dr. Orosz Ildikó, Hnatik-Riskó Márta, Tóth Géza, Bárdos István, dr. Kertész Árpád, Bocskor László, Darcsi Karolina. A testület felhatalmazta a frakcióvezetőt, hogy folytasson koalíciós tárgyalást a tanácsba szintén bekerült UMDP-nek a vezetőivel a képviselői többség létrehozásáról. A Csapi Városi Tanácsban négy képviselője van a KMKSZ-nek: dr. Szabó Miklós, Kovács Géza, Balogh Oszkár, Komonyi Lajos. A Nagyszőlősi Városi Tanácsban Nagy Klára, Kudron Zoltán, Királyi Károly képviselik a KMKSZ-t, a Munkácsi Városi Tanácsban Gulácsy Géza és Popovics Béla, a Técsői Városi Tanácsban Katrin Zoltán, Kelemánik Mihály és Bökényi Imre, a Huszti Városi Tanácsban Fehér István és Kozma József.

A frakciók összetétele még nem végleges, a jövőben változhat annak függvényében, hogy a több tanácsba is bejutott képviselők melyik testületben vállalnak munkát.

P. Zs.