Szent Mihály-napi búcsú Batáron

2005. november 11., 09:00 , 252. szám

A nagyszőlősi járásbeli Batáron november 8-án Szent Mihály-napi görög katolikus búcsút tartottak, melyet megtisztelt jelenlétével Milan Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke, Bendász Dániel görög katolikus esperes, Lengyel Donát nagyszőlősi ferences atya, valamint a megye görög katolikus papjai és hívei.

Az ünnepségre érkezett Sasik püspököt a helyi fiatalok magyar és ukrán verssel köszöntötték a Szent Mihályról elnevezett templom előtt. Az ünnepségre előírt igét Szűcs Viktor helyi parochus olvasta fel Szent Lukács evangéliumából, majd Sasik püspök mondott ünnepi szentbeszédet Mihály arkangyalról, aki a mennyei seregek élén küzd a Sátán ellen. Szent Mihály az isteni jogok védelmezője volt, nevének jelentése: ki olyan, mint az Isten. A mennyei rendek közül ő testesíti meg legjobban a jóságért, Isten igazáért küzdő harcost. A püspök atya beszédében elmondta: "Korunkban az emberek közül sokan Istenhez hasonlatosnak hiszik magukat, káromolják szent nevét. Ez a Sátán munkája, aki egyes embereket hatalmába kerít, hogy általuk azt üzenje, az Isten parancsai már nem időszerűek számunkra. Fontos, hogy ennek ellent tudjunk állni, és ezeket a parancsolatokat továbbra is megtartsuk. Ez nagyon nehéz, mert az ember sokszor válaszút elé érkezik a jó és a rossz harcában. Tudnunk kell dönteni Isten és a Sátán között, mert az ember, ha nem tud választani a kettő között, elveszítheti az örök életet. Hallgatnia kell mindenkinek azokra, akiket az Úr Jézus küldött hozzájuk. Hallgatni az Evangéliumra, az Isten szavára, hiszen az mindig időszerű, új és örök számunkra. S ha ezt megtartjuk, akkor elnyerjük az örök életet, s nevünk be lesz írva a mennyeknek könyvébe." A búcsú körmenettel és miroválással ért véget.

F. Zs.