Akiket az Úr Lelke vezérel, erejük megújul...

Templombúcsú Csetfalván

2005. május 20., 10:00 , 227. szám

Május 16-án, hétfőn Csetfalván, a Beregszászi járás egyik községében a római és görög katolikus hívek együtt ünnepeltek. Ezen a szép napon nagy számban érkeztek zarándokok Királyházáról, Tiszaújlakról, Fancsikáról, Benéből és Orosziból, hogy a helybéliekkel közösen emlékezzenek a Szentlélek kitöltetésére.

Lengyel Donát főcelebráns szentbeszédében kifejtette, hogy pünkösdkor a Szentlélek kitöltetése mellett az Egyház születését is ünnepeljük. "A csetfalvaiak számára pünkösd ünnepe a templombúcsút is jelenti, azt, hogy ez a kis közösség összetart, hisz eljöttek ide együtt ünnepelni. Minden, ami bennünket körülvesz, az egész látható világ, Isten ingyenes ajándéka számunkra. Nem adhatunk mást érte, mint saját magunkat, engedelmességünket, szeretetünket Isten és embertársaink iránt... Akiket az Úr Lelke vezérel, azoknak ifjúságuk és erejük megújul, mint a sasoké. Az Isten Szentlelke megadja nekünk a kegyelmet ahhoz, hogy a ránk bízott feladatokat teljesítsük. Az Isten Szentlelke vezéreljen bennünket abban, hogy napról napra egyre jobban elmélyüljünk az Isten és embertársaink iránti szolgálatban" - mondta Donát atya.

A szentmiseáldozatot a jelenlévő papok közösen mutatták be, majd a szentmise szentségi körmenettel zárult.

-ferenczi-