Hol lehet Kárpátalján 180,47 hrivnyáért útlevelet kapni?

Válaszolt a megyei útlevélosztály vezetője

2005. április 22., 10:00 , 223. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Elnöksége február 28-i ülésén határozott arról, hogy Jurij Lucenko belügyminiszterhez folyamodik az útlevelek árának és kiadási időtartamának csökkentése, valamint az okmányok kiadásával kapcsolatos visszaélések megszüntetése ügyében. A folyamodványra a megyei útlevélosztály vezetője, V. Apsaj rendőrezredes válaszolt Kovács Miklósnak, a KMKSZ elnökének.

Folyó évben február 1-jéig Kárpátalján 14 094 állampolgár kért útlevelet, 12 057 okmány került kiállításra. A megyei útlevélosztály havonta több mint 5 ezer felnőtt és közel 400 gyerekútlevelet ad ki. A vonatkozó ukrán törvények három hónapos határidőt írnak elő az útlevelek kiállítására. Jelen pillanatban a megyében az útlevél elkészítése nem haladja meg a 2 hónapot, a gyermekek utazási okmányáé az 1 hónapot. 2003 tavaszán ez a határidő akár az öt hónapot is meghaladta az üres útlevélkönyvecskék hiánya miatt. Jelenleg az útlevélosztály el van látva okmányokkal, a hivatalban 27 ezer felnőtt és 6 ezer gyerekútlevél van tartalékban - áll a válaszlevélben.

A szabályoknak megfelelően gyorsított eljárásban is készülnek úti okmányok (kétszeres állami illeték megfizetése mellett). Folyó év eltelt időszakában 704 gyorsított okmánykiállítási kérelemnek tettek eleget. A szabályok szerint lehetőség van második útlevél kiállítására/egyidejűleg két útlevél kiállítására, amennyiben megalapozott a rendszeres határátlépés szükségessége (személy- vagy teherforgalom végzése; sportversenyeken, koncert- és színházi fellépéseken való részvétel; vállalkozói, turisztikai, újságírói tevékenység végzése stb.).

Az útlevélosztályok munkavégzésére vonatkozó panasz - kvalifikálatlan ügyintézés, túlzottan hosszú ideig tartó okmánykiadás - sem a 2004-es évben, sem 2005. első 3 hónapjában nem érkezett a megyei hivatalhoz. 31 különböző panaszbeadvány került áttekintésre, ezek az okmánykiadás menetére, illetve kedvezményjogosultságra vonatkoztak. Az útlevélkiadás pénzilletéke: 170 hrivnya állami illeték, 10,47 hr szolgáltatási illeték - tájékoztatott V. Apsaj.

A korrupciós tevékenység felszámolása érdekében ellenőrzéseket tartanak az indokolatlanul hátráltatott okmánykiadást illetően, a mesterségesen okozott okmányhiány, valamint az illetéknövelés tényállása esetében. A técsői útlevélosztály ellenőrzésénél súlyos hiányosságokra derült fény a kérelmek és okmányok fogadásánál, az útlevelek kiadásánál - áll a hivatalos levélben.

-nagy-