"Az igazán hívő keresztény emberek sohasem feledkezhetnek meg a testvéreikről"

Erdő Péter bíboros Kárpátalján

2005. január 14., 09:00 , 209. szám

Háromnapos lelkipásztori látogatáson Kárpátalján tartózkodott Erdő Péter bíboros, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, Magyarország prímása, aki múlt csütörtökön ünnepi szentmisét mondott a munkácsi Szent Márton-székesegyházban a százéves templom jubileuma alkalmából, találkozott a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye papjaival, más felekezetek vezetőivel, valamint egyházi intézményeket keresett fel.

Erdő Péter prímás, akit Majnek Antal megyéspüspök, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora hívott meg Kárpátaljára, múlt csütörtök reggel meglátogatta a munkácsi magyar tannyelvű katolikus líceumot, és a tanári karnál tájékozódott a régió egyetlen katolikus oktatási intézményének helyzetéről.

A bíboros csütörtök délelőtt szentmisét tartott Munkácson a Szent Márton-székesegyházban. A hívekkel zsúfolásig megtelt templomban elmondott szentbeszédében Erdő Péter kiemelte: ez a székesegyház, amely tours-i Szent Márton nevét viseli, 100 esztendővel ezelőtt még nem székesegyháznak épült, hiszen a Munkácsi Egyházmegye megalapítását a Gondviselés csak a közelmúltban tette lehetővé. Ugyanakkor a név ősi előzményekre utal, hiszen 1376-ban Munkács városa már Szent Márton képét vésette a pecsétjére – tette hozzá.

A bíboros a kárpátaljai katolikus közösségről szólva elmondta: " Nem szűnt meg a katolikus élet, nem szűnt meg a magyarság ebben a közösségben. A legutóbbi évek meghozták az épületek és közösségek újjáépítésének lehetőségét, II. János Pál pápa megalapította a Munkácsi Egyházmegyét, amely Majnek Antal megyéspüspök vezetése alatt Magyarország-szerte és Európában is ismertté vált. Hitének, helytállásának tanúságtételével tiszteletet vívott ki magának. Mert egyik ember megfeledkezhet a másikról, de Isten nem hagyja el a népét. Hűségesebben ragaszkodik hozzá, mint gyermekéhez a szerető édesanya".

Erdő Péter hangsúlyozta: "Az igazán hívő keresztény emberek sohasem feledkezhetnek meg a testvéreikről. Nem tehetik meg ezt nálunk Magyarországon, de nem tehetik meg ezt sehol másutt a világon. Mert a keresztény hit kötelez bennünket. Különösen is szolidaritással tartozunk azok iránt, akiket a vérségi kötelék, a közös kultúra, a közös nyelv, a közös történelem vagy a szomszédság és a mindennapi élet közelsége fűz hozzánk. Aki igaz emberként törekszik a keresztény szeretetre, ritka érték volt régen is, talán ritka manapság is. Ahogyan a liturgiában énekeljük: Nagy érték az igaz ember, világít az éjszakában."

A bíboros a délutáni órákban találkozott Agapit munkácsi ortodox püspökkel (moszkvai patriarchátus) és Milan Sasik ungvári görög katolikus püspökkel. A megbeszélések célja a többi egyházzal fenntartott kapcsolatok erősítése – tájékoztatta a sajtó képviselőit Erdő Péter, aki Ungváron felkereste a bozdosi kateketikai központot, a domonkos nővérek Szent Gellért kollégiumát, az ungvári főplébánia-templomot, találkozott a magyar ajkú egyetemi ifjúsággal és a város egyházközségének képviselőtestületével.

Erdő Péter bíboros kárpátaljai látogatásának utolsó napján, pénteken Nagyszőlősön meglátogatta a ferences rendházat, a plébániatemplomot és a 300 éves kolostort, valamint a karitász helyi intézményeit.

MTI–Badó Zsolt