"A hűség jelképe"

Dr. Linner Bertalannak állítottak szobrot Beregszászban

2004. október 8., 10:00 , 195. szám

Beregszász híres szülöttének, dr. Linner Bertalan sebész főorvosnak állítottak köztéri szobrot Beregszászban október 1-jén. A járási kórház kertjében felavatott mellszobor Balogh Géza nyíregyházi szobrászművész alkotása. Az eseményen Mikola István, a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke, volt egészségügyi miniszter mondott ünnepi beszédet.

Linner Bertalan 1911-ben szerzett orvosi diplomát Budapesten. 1919-től praktizált szülővárosában, Beregszászban, előbb sebész, majd sebész főorvosként. A kórházi adatok szerint 1969-ben bekövetkezett haláláig több mint 46 ezer műtétet hajtott végre. A pénteki avatóünnepségen dr. Balogh József beregszászi belgyógyász emlékezett Linnerre, akinek életművét példaként állította a felnövekvő orvosnemzedékek elé. Pályatársként emlékezett a nagy tanítóra és gyógyítóra dr. Leonyid Pusztilnyik és tisztelője, dr. Valerij Kusztrjo.

"Nagy szükség van emlékezni az ilyen nagy életművek alkotóira. Kegyelmi időt él a mai magyar nemzet, amikor talán megadatik számára, hogy pótolja a Mohácstól Trianonig elszenvedett nemzetsérelmekben elapadt lelki energiáit. Ezt az energiát a nagy életművekből, a nemzeti együvé tartozásból, a családból, a hitből tudjuk meríteni" - hangsúlyozta ünnepi beszédében dr. Mikola István.

A Linner család képviseletében Korpás Miklós (Budapest) mondott köszönetet a szoborállítás fő kezdeményezőjének, a beregszászi születésű dr. Duzsej Miklósnak (Mucsony), valamint a kivitelezést segítő Beregszászért Alapítványnak (Budapest) és a Beregszászi Járási Kórház kollektívájának. "Legyen ez a szobor a szakmához és az orvosi eskühöz való hűség jelképe, legyen jelképe a mélységes keresztény hitnek és a szeretetnek" - mondta Korpás Miklós.

A szobor talapzatába fémkazetta került, benne egy ukrán és magyar nyelvű emlékírással. A szobrot Mikola István és Duzsej Miklós leplezte le. Végül Bohán Béla beregszászi katolikus plébános kérte Isten áldását a jelenlévőkre

Badó Zsolt