Felsőoktatás: több mint 300-an kezdhetik meg tanulmányaikat a Rákóczi főiskolán

Magyar diákok a felsőoktatásban

2004. augusztus 6., 10:00 , 186. szám

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az elmúlt héten – július 24-31. között – zajlottak a felvételi vizsgák. A 2004/2005-ös tanévre meghirdetett 17 főiskolai szakra, illetve szakirányra 531 jelentkezés érkezett, s 262-en nyertek felvételt – tájékoztat a felsőoktatási intézmény felvételi vizsgabizottsága.

Az alkalmassági vizsgákat követően múlt szerdától szombatig közel száz írásbeli és szóbeli vizsgát fogadtak a szakvizsgabizottságok. Arról, hogy mely szakra hány diák nyert felvételt, vasárnap döntött a Rákóczi főiskola felvételi bizottsága.

Az ősztől induló két legnépesebb csoport az idén először meghirdetett matematika–informatika, valamint a biológia–földrajz szakpár lesz, egyaránt 25-25 fős diáklétszámmal. A matematika–informatika szakirányra egyébként rekordmennyiségű, 108 felvételi kérelem érkezett, így itt volt a legnagyobb verseny a bejutásért.

Ugyancsak népesek a 24 fős angol–történelem első évfolyam, valamint a történelem–földrajz, angol–magyar, óvodapedagógia és agronómia csoportok a maguk 23-23 fős diáklétszámával.

A középmezőnyhöz tartozik a tanítói szak, melyre 16 diák nyert felvételt, valamint a földrajz–biológia (14 fő), a tanítói–óvodapedagógia, magyar–angol (12-12 fő), a tanítói–angol, földrajz–történelem (11-11 fő) szakpárok. Az ukrán–magyar, magyar–ukrán szakpáron együttesen 11, a történelem–magyar, magyar–történelem szakpáron összesen 9 elsős főiskolai diák tanulhat szeptembertől.

Augusztusban további felvételi vizsgákra is sor kerül még a beregszászi főiskolán. A Nyíregyházi Főiskola Gazdálkodási és Társadalomtudományi Kara által a főiskola bázisán meghirdetett gazdálkodási szak felvételi vizsgáinak időpontja augusztus 11. (jelentkezési határidő: augusztus 6.). A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Kertészettudományi Kara által meghirdetett kihelyezett kertészmérnöki képzésre pedig augusztus 27-én tartják a felvételit (jelentkezési határidő: augusztus 25.).

A kihelyezett képzések elsős hallgatóival együtt ősztől több mint 300 újonnan felvételt nyert fiatal kezdheti-folytathatja tanulmányait a Rákóczi főiskolán.

Az Ungvári Nemzeti Egyetemre idén több mint 3800-an nyújtottak be felvételi kérelmet, köztük 262 magyar tannyelvű középiskolát végzett diák (tavaly 280-an voltak a magyarok). Az egyetem állami finanszírozású nappali képzéseire összesen 875 (tavaly 845), levelezős képzéseire 145 (tavaly 185) fiatal nyert felvételt, köztük 78 magyar diák, azaz közel annyian, mint tavaly. Ezen belül magyar nyelv és irodalom szakra 15 (48-an jelentkeztek), ukrán nyelv és irodalom szakra 6 fő nyert felvételt, továbbá alkalmazott matematikára 3, fizikára 4, alkalmazott fizikára 3, statisztikára 2, kémiára 5, biológiára 2, zöldségtermesztés és szőlészetre 1, gyógyszerészetre 1, építészetre 2, nemzetközi kapcsolatok szakra 1 fő. Legkevésbé az orvosi szak hozott "szerencsét" a magyar diákoknak, itt 22 jelentkezőből mindössze kettőnek sikerült a felvételi. A legjobb eredményt a matematika szakosok produkálták (25 jelentkezőből 12 nyert felvételt), valamint a testnevelés és rehabilitáció szakosok (hat felvételizőből 4).

A történelem szakra jelentkező 13 diák közül heten nyertek felvételt, így nem valószínű, hogy számukra önálló magyar csoportot nyitnak. A tavalyiakhoz hasonlóan idén is több tucat magyar diáknak ajánlottak helyet az egyetem költségtérítéses képzéseire.

A Munkácsi Humán-Pedagógiai Főiskolán idén tanítói szakon hirdettek magyar tannyelvű csoportot, ahová 30 általános iskolát végzett magyar diák nyert felvételt (20 fő az állami finanszírozású, 10 az önköltséges képzésre).

A Munkácsi Technológiai Főiskolára idén 8 magyar iskolát végzett diák nyert felvételt.

Az Ungvári Állami Informatikai, Közgazdasági és Jogi Főiskolán nem szolgáltak információval a felvett magyar diákok létszámára vonatkozóan.