Zárókiállítás a főiskolán

Veres Péter Alkotótábor

2013. július 5., 02:00 , 651. szám

Az elkészült alkotásokat felvonultató tárlattal ért véget múlt szombaton Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (GJA) által kárpátaljai képzőművészek részére első alkalommal meghirdetett Veres Péter Alkotótábor, melyet Beregszászi pillanatok – 2013 címmel rendeztek meg.

Lapunk előző számában is hírt adott arról, hogy az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő hozzájárulásával megvalósuló programban húsz jelentkező vett rész, köztük a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT), az Art Tisza és a Bereg Alkotóegyesület tagjai, hogy megörökítsék a régi Beregszász eltűnőben lévő utcaképét és hangulatát. A négynapos tábor résztvevői a festés-rajzolás mellett megismerkedhettek a várossal, előadásokat hallgathattak Kárpátalja művelődéstörténetéből.

Váradi Natália, a GJA irodavezetője a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Gross Arnold termében megrendezett tárlatnyitó ünnepség vendégei között üdvözölhette többek között Tóth Istvánt, Magyarország beregszászi főkonzulját, Szalipszki Endre ungvári magyar konzult, Magyar Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) elnökét, Punykó Máriát, a KMPSZ elnökségi tagját, valamint az alkotótábor névadójának, a néhai Veres Péter beregszászi festőművésznek és keramikusnak az eseményen megjelent családtagjait.

Tóth István főkonzul beszédében örömének adott hangot, hogy sikerült megvalósítani egy ilyen „jó értelemben vett helyiérdekű” alkotótábort. Mint rámutatott, Beregszásznak, ennek a hajdani szépségét elveszítő városnak különleges értékei vannak, köztük az egykori királyi törvényszéki palota, mely ma a Rákóczi-főiskolának ad otthont. Ezzel összefüggésben emlékeztetett, hogy az épület jelenleg is tartó megújulása a nemzeti összefogás szép példája, „Azt mutatja, hogy a jelenlegi magyar kormány támogatása a felújítást végzők jó ízlésével, felelősségével párosulva milyen építészeti szépséggel ajándékozta meg a várost.” Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg egy-egy utca romlásában is ékes házairól, kapualjairól, hiszen ez is környezetünk része – figyelmeztetett a szónok, hozzátéve: „Ezeket, s a város lakóit megörökíteni művész számára izgalmas feladat”.

„A jelenlegi tárlat a szülőföldhöz való ragaszkodást is jelenti. Azt, hogy többségünk számára fontos ez a város. Fontos az, hogy őrizze és ápolja magyar jellegét, hogy erős vára lehessen a magyar oktatásnak, a kultúrának, s történelmi egyházainknak – mondta végezetül Tóth István.

Magyar László festőművész, a RIT elnöke az elmúlt napok munkáját összegezve beszédében rámutatott: a Beregszászban töltött idő érthetően nem volt elégséges, hogy a táborban részt vevő alkotók megismerjék a várost, annak minden értékét, titkait. Az itt töltött 3-4 nap mégis elegendőnek bizonyult számukra ahhoz, hogy inspirációt merítsenek a település számos szép épületéből, hangulatából, aminek eredményét a zárókiállításon bemutatott mintegy három tucat festmény és grafika is szemlélteti – mutatott rá. Magyar László befejezésül az idei kedvező tapasztalatokból kiindulva reményének adott hangot, hogy az alkotótábor megszervezésére irányuló kezdeményezésnek folytatása lesz. Emlékeztetett, hogy a táborban részt vevő művészek egy-egy frissen készült festményt ajánlottak fel a főiskola műgyűjteményének gyarapítására.

Punykó Mária elnökségi tag a rendező KMPSZ nevében köszöntve a megjelenteket elégedetten számolt be arról, hogy az alkotótábor végre ismét vitt egy kis színt az egykor nyüzsgő szellemi életéről ismert, kis Párizsként is emlegetett Beregszász hétköznapjaiba. Mint fogalmazott, a KMPSZ-t örömmel tölti el, hogy részt vehetett e sikeres rendezvény megszervezésében, s reményének adott hangot, hogy a művészek jövőre is visszatérnek a városba, és folytatják épített emlékeink megörökítését.

Kopriva Attila festőművész, a RIT tagja, a Rákóczi-főiskola tanára pohárköszöntőjében reményének adott hangot, hogy az idei alkotótábor hagyományt teremt, s a jövőben még érdekesebb és értékesebb rendezvénnyé növi ki magát. Rámutatott: a kárpátaljai magyar értelmiség formálásában jelentős szerepet játszó Rákóczi-főiskola hasonlóan értékes munkára hivatott a kárpátaljai művészet újkori hagyományainak megteremtése terén is.

„Szívem mélyéig megérintett az ötlet – kommentálta a tábor megrendezését Veres Ágota festőművész, a RIT tagja, a névadó beregszászi alkotó, Veres Péter lánya. – Édesapám nemcsak művész, hanem jó tanár is volt, s nekem abban a szerencsében lehetett részem, hogy egyaránt megtapasztalhattam, milyen volt, amikor tanított, s milyen, amikor festett. Remélem, megadatik ennek az alkotótábornak, hogy zavartalanul fejlődjék tovább, s hagyományt teremtsen a képzőművészek és a művészeti nevelés fejlesztésén dolgozók körében egyaránt.

szcs