Hogyan vehető igénybe a szakkönyvvásárlási kedvezmény?

Az új információs irodákban is lesz igénylőlap

2004. március 19., 01:00 , 166. szám

Több pedagógus olvasónk kérdezi, hogy jelenleg ki foglal­kozik a határon túli pedagógusok számára a kedvezménytörvény alapján meghirdetett szak­könyvvásárlási kedvezmény kárpátaljai ügyintézésével.

„A kedvezmény igénybevételéhez ki kell tölteni egy nyilatkozatot, amit tavaly az információs irodákban vehettek át az érintettek. Idén Beregszászban sem nyilatkozatot nem tudtak adni, sem konkrét tájékoztatással nem tudtak szolgálni az új információs irodában. Ehelyett elküldtek a helyi Agora irodába. Mit csináljak?” – érdeklődik egy beregszászi pedagógus olvasónk.

A Magyarországon megjelenő Köznevelés tájékoztatása szerint a szükséges nyomtatvány hozzáférhető az érintett országok információs irodáiban, illetve letölthető az Oktatási Minisztérium honlapjáról (www.om.hu).

A körzeti irodákban (Beregszász, Ungvár) múlt hét csütörtökén azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a nyilatkozat náluk nincs meg (valójában nem is tudták, miről van szó). Az ungvári Központi Információs Irodában pedig elmondták, eddig valóban nem voltak ilyen nyilatkozatok, de hétfőtől valamennyi irodában hozzáférhetők lesznek.

A beregszászi Agora irodában kérdésünkre elmondták: le tudják tölteni a nyilatkozatot az internetről, és bár nem feladatuk annak kiadása, szükség esetén fordulhatnak hozzájuk a pedagógusok.

A szóban forgó kedvezmény igénybevételének gyakorlati menetéről az említett szaklap részletes tájékoztatót közöl, az alábbiakban ebből idézünk.

A határon túli pedagógusok és oktatók évenként a költségvetési törvényben kötött felhasználású támogatásként hozzájárulást vehetnek igénybe szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához.

– Kikre vonatkozik a szak­könyv­vásárlási kedvezmény?

Azon személyekre, akik rendelkeznek magyar igazolvánnyal vagy magyar hozzátartozói igazolvánnyal, továbbá pedagógusigazolvánnyal, illetve oktatói kártyával.

– Mik a kedvezmény igénybevételének feltételei?

Kizárólag csak azok a pedagógusok és oktatók vehetik igénybe a kedvezményt, akik kitöltötték az új pedagógusigazolvány vagy oktatói kártya igénylésére vonatkozó igénylőlapot, melyen nyilatkoztak arról, hogy a kedvezmény igénybevétele céljából a pedagógusigazolvány, oktatói kártya érvényességi idejének lejártáig hozzájárulnak az igénylőlapon szereplő személyes adataiknak a KELLÓ (Könyvtárellátó Közhasznú Társaság) számára történő továbbításához. Továbbá, akik a már érvényes, 2004-re meghosszabbított pedagógusigazolvány, illetve oktatói kártya mellett kitöltöttek egy nyilatkozatot (kiemelés tőlünk, a szerk.) arról, hogy a pedagógusigazolvány, oktatói kártya érvényességi idejének lejártáig hozzájárulnak az igénylőlapon szereplő személyes adataiknak a KELLÓ számára történő továbbításához, s ezt a nyilatkozatot az OKÉV (Koltai Enikő) címére: 1054 Budapest, Báthory utca 10. (Fax: 36-1-474-7030) maguk postázzák. A nyilatkozatnak az OKÉV-hez történő beérkezésétől számított kb. 2–3 hét után lehet igénybe venni a szakirodalom-vásárlási hozzájárulást.

– Mikortól vehető igénybe a hozzájárulás?

A nyilatkozatnak az OKÉV-hez történő beérkezésétől számított kb. 3 hét után.

– Hol vásárolható meg a szakirodalom?

Magyarországon kizárólag a KELLÓ könyvesboltjaiban: Budapesten a Kódex Könyváruházban, a metró Kossuth téri megállójánál (Budapest V. kerület, Honvéd u. 5.), nyitva tartás: hétköznap 9–18 óráig. Szegeden a Kazinczy Ferenc Könyvesboltban (Szeged, Jósika u. 34/A.), nyit­va tartás hétköznap 10–18 óráig.

A pedagógusok/oktatók 2004-ben 14000 Ft/fő összegben vásárolhatnak. Amennyiben a pedagógus/oktató nem meríti ki idén a keretét, a kedvezmény nem vihető át a következő évre. A rendelkezésre álló összeget nem szükséges egyszerre levásárolni.

– Mit kell bemutatni a könyvesboltban?

A pedagógus/oktató nevére kiállított magyar igazolványt és/vagy pedagógusigazolványt/oktatói kártyát.

– Pénzzel történik-e a vásárlás?

Nem, a lebonyolítás pénzhasználat nélkül, úgy történik, hogy a KELLÓ nyilvántartja a támogatásra jogosultak nevét, magyar igazolványának számát, a jogosultak részére kódszámot állít elő és rögzíti a részükre megállapított kedvezmény mértékét, igazolja a kijelölt könyvesboltnak a pedagógus/oktató jogosultságát és azt, hogy milyen összeg erejéig vásárolhat, illetve milyen összeg erejéig vásárolt. (A KELLÓ 10–20% árkedvezményt biztosít.)

– Kell-e aláírni valamit a vásárláskor?

Igen, a vásárlásról kiállított számlát alá kell írni a könyvesboltban.

– Kizárólag személyesen vehető-e igénybe a kedvezmény?

Nem, lehetőség nyílik arra, hogy meghatalmazott vásároljon szakkönyveket 14000 Ft összeg erejéig. Egy meghatalmazott legfeljebb két személynek veheti át a kedvezményét.

– Mi szükséges a meghatalmazáshoz?

A vásárláskor át kell adni egy meghatalmazást, melynek formanyomtatványa az információs irodákban beszerezhető, illetve letölthető.

– Kell-e átadni a meghatalmazáson kívül még valamilyen okiratot, igazolványt a könyvesboltban?

Igen, a meghatalmazó hozzátartozói igazolványát vagy pedagógusigazolványát, illetve azok másolatát is be kell mutatni.

Popovics Zsuzsanna