A legtöbb településen nega­tívak a demográfiai mutatók

Lassan fogyunk

2004. január 30., 09:00 , 159. szám

2003-ban Kárpátalján 14 812 újszölöttet anyakönyveztek, a halva születettek száma pedig 67 volt. Ugyan­akkor a megyében tavaly 14 970 elhalálozást regisztráltak, ezen belül 119 volt 1 évesnél fiatalabb csecsemő.

Az általános népességcsökkenési tendencia mellett biztató lehet, hogy nagyvárosaink, Ung­vár és Munkács pozitív demográfiai mutatóval zárták az évet. A megyeszékhelyen 1386 gyermek született, szemben az 1234 elhalálozással, Munkácson pedig 1008 születésre 1004 elhalálozás jutott.

Lényegesen kedvezőtlenebb a helyzet a Beregszászi járásban, ahol 807 csecsemő született, s 1141-en haltak meg, a Munkácsi járásban, ahol 1127 születésre 1491 halálozás jutott, s az Ungváriban, ahol 756 gyermek születése mellett 994 halálesetet jegyeztek fel. A Nagy­sző­lő­si járásban viszont szintén pozitív a demográfiai mutató: itt 1463 születést és 1408 halál­esetet regisztráltak.

Kárpátalján tavaly 9878 házasságot anyakönyveztek, a válások száma viszont 2599 volt (2386 esetben bírósági döntés alapján). Ezen belül a megyeszékhelyen 938 házasságra 447 válás jutott, Munkácson 806 pár lépett házasságra és 274 vált el. A Bereg­szá­szi já­rás­ban a há­zasságok száma 497 (a válásoké 146) volt, a Nagy­­­sző­lő­si járás­ban pedig 882 pár kö­tött házasságot (208 házaspár vált el). Az Ungvári járásban az elmúlt évben 593 házasságot és 149 válást, a Munkácsi járásban pedig 687 házasságkötést és 151 válást jegyeztek fel.

Tavaly a megyében 14650 újszülött látta meg a napvilágot, ami közel félezerrel több a 2002-es számadathoz képest.

Egyébiránt egy országos kimutatás szerint az elmúlt 10 év során Ukrajnában 5,06 millió gyermek született, miközben ennek a számnak majdnem a dupláját, 8,24 milliót tesz ki az elhalálozások száma. Ez idő alatt 3,94 millió házasság köt­tetett és 2,14 millió válást mond­tak ki a bíróságok.

nagy–felvégi

Fogy a magyarság

Miután a kárpátaljai magyarság demográfiai helyzetével kapcsolatos adatok nem állnak rendel­ke­zé­sünk­re, a Kárpátaljai Református Egy­házkerület néhány gyü­leke­ze­tének erre vonatkozó ada­ta alap­ján igyekszünk szem­léltetni kö­zösségünk népe­sedési mu­­tatóinak alakulását. Az alábbi kivonatos adatokból egyér­telműen kitűnik, hogy fogy a ma­gyarság Kárpátalján.

A beregszászi református gyülekezet taglétszáma 2003-ban 1513 fő volt, s az elmúlt évben 42 keresztelőt tartott Taracközi Ferenc lelkipásztor, miközben 27 párt adott össze és 88 temetésen vett részt.

Az 1158 fős Munkácsi Református Egyházközségben a keresztelők száma tavaly 14 volt, amire 22 temetés, s mindössze 3 esküvő jutott.

Az Ungvári Református Egyházközségben (gyülekezeti tagok száma: 634) 2003-ban 11 keresztelőt tartottak, 20 párt adott össze Héder János lelkész, s 21 megboldogultat kísért utolsó útjára.

A több mint háromezer egyháztagot számláló Viski Református Egyházközségben tavaly 34 keresztelőt jegyeztek fel, ám a halálozások száma – 41 – itt is meghaladta a születésekét, s Delényi István lelkész előtt 22 pár mondta ki a boldogító igent.

A Nagypaládi Református Egyházközségben, mely 1700 egyháztagot számlál, a 2003. évben feljegyzett 23 keresztelőre 24 temetés jutott, s 4 esküvőt tartott ez idő alatt Me­cséry Ká­roly lelkész.

Badó Zsolt