Újabb fejlesztések várhatók

Évértékelő sajtótájékoztató az ungvári magyar főkonzulátuson

2003. december 26., 01:00 , 154. szám

A Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának elmúlt évi tevékenységét értékelték a külképviselet diplomatái azon a sajtótájékoztatón, melyre december 18-án Ungváron, a Nem­zetiségek Házában került sort.

Az idei esztendõ számos változást hozott a fõkonzulátus számára, melyet elsõsorban az Európai Uniós csatlakozásra való felkészüléssel kap­csolatos teendõk határoztak meg – mondta el Szabó Ottó fõkonzul a külképviselet elmúlt egy esztendejét értékelve.

Mint elhangzott, a fõkonzulátus ungvári és beregszászi ügyfélszolgálati irodájába az elmúlt hét csütörtökéig 40 000 kérelmet nyújtottak be, és több mint 38 000 vízumot adtak ki. A két iroda napi átlagban 400-500 egyéni és 100-150 csoportos vízumkérelmezõvel tud foglalkozni. Nem csökkent a korábbiakhoz képest a kiadott tanulmányi és munkavállalási vízumok száma sem.

A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúrával is van lehetõség a vízumkiadási kapacitás növelésére, vélte a fõkonzul, ugyanakkor, mint bejelentette, jövõre várhatóan újabb személyi és technikai bõvítésre kerül majd sor, miáltal további néhány százalékponttal növelhetõ a kiadott vízumok száma. „Az õsz folyamán tulajdonunkba került Ung-parti ingatlanok tavaszi átalakítását követõen még jobb, kényelmesebb körülmények között fogadhatjuk majd az ügyfeleket” – tette hozzá a diplomata.

A magyar–ukrán gazdasági kapcsolatok alakulásáról Szent­péteri Bertalan, az ungvári magyar külképviselet gazdasági attaséja tájékoztatta a sajtót, hang­súlyozva, hogy az idei esztendõ mérföldkõnek tekinthetõ a két ország dinamikusan fejlõdõ gazdasági kapcsolataiban, amennyiben a kétoldalú külkereskedelmi forgalom idén várhatóan átlépi a már régóta áhított egymilliárd dolláros határt. „Erre minden reményünk megvan – vélte a diplomata –, hiszen az elsõ tíz hónap statisztikai adatai szerint a magyar–ukrán kétoldalú áruforgalom 870 millió dollárt tett ki.”

Ami Kárpátalja és Magyarország kapcsolatait illeti, azok még nem jutottak el addig a pontig, hogy teljes mértékben kihasználnák a határ­kö­zeliség s a késõbbiekben Magyarország EU-tagsága kínálta lehetõségeket az együttmûködés terén, vélte a szakember, ugyanakkor a jelek ebben a vonatkozásban is kedvezõek. Kárpátalja és Magyarország külkereskedelmi forgalma az idei év elsõ kilenc hónapjának statisztikai adatai alapján 146,1 millió dollárt tett ki, ami mindössze 400 000 dollárral marad el a tavalyi egész évi forgalomtól. A megye elsõ számú külkereskedelmi partnere Magyarország, s a külföldi befektetések nagyságrendjét tekintve a több mint 27 millió dollárnyi befektetéssel Magyarország az USA-t követõen a második helyet foglalja el.

V. N.