Dercen visszakapja régi címerét

Új bélyegzőt és zászlót terveznek

2003. szeptember 12., 02:00 , 139. szám

A Derceni Községi Tanács, kihasználva a törvény adta lehetőségeket, újra rendszeresítette a falu múlt századi címerét, és pályázatot hirdetett a település zászlajának megtervezésére.

Már évekkel ezelőtt felmerült egy tanácsülésen, hogy megkeresik a munkácsi járási Dercen eredeti, régi címerét. A törvények ugyanis lehetővé teszik a települések számára, hogy történelmi címerüket és zászlajukat használhassák. Bár a hivatalos bélyegzőn csak az állami címer szerepelhet, a tanács készíttethet ünnepi bélyegzőt is, továbbá joga van kitűzni az állami zászló mellett a település zászlaját is – feltéve, ha van.

A döntést tett követte, Fodor István, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke és Bíró Ede polgármester megkeresték Horváth Lajost, a budapesti Országgyűlési Hivatal nyugalmazott főlevéltárosát, a Magyar Heraldikai és Ge­ne­a­lógiai Társaság tagját, akitől megtudták, hogy az Országos Levéltárban megtalálható a történelmi Magyarország összes településének történelmi címere. Dercenről például kiderítette a kutató, hogy első okleveles említése 1321-ből való. Szerinte, mivel papot tart a község, nyilván templomos hely volt már az Árpád-kor végén. Sőt, bizonyos, hogy községi önkormányzata, községbírói szervezete van már ekkor. (Fodor Géza helyi magyartanár nemrég egy 1067-es oklevélmásolaton talált említést a településről Dersynum néven.)

Feltételezhető, hogy 1844 előtt latin nyelvű községi pecsétet használt a település, mert éppen ebben az évben, amikor a magyar nyelv hivatalossá lett, csináltatott magyar köriratú pecsétet „Dercen községének pecsétje 1844.” felirattal. Az ezen szereplő címer korabeli leírása a következő: „Két ágaskodó oroszlán egy ötágú koronával fedett álló pajzsot tart.” Nem tartalmazza viszont ez a leírás a pajzson látható címert.

Horváth Lajostól megtudták továbbá, hogy a Községrendészeti Bizottmány a XIX. század végétől a Kárpát-medencében található összes település hivatalos nevét, címerét és pecsétábráját megállapította. Ennek következtében 1904-ben elkészült Derczen község önkormányzatának hivatalosan is jóváhagyott címerpecsétje, rajta a következő körirattal: BEREG VÁRMEGYE DERCZEN KÖZSÉG *1904*. Ennek leírása a következő: „A vonalkör és a körirat által határolt mezőben leveles ágon álló, kifelé néző, felemelt farkú két oroszlán csücskös talpú, enyhén karcsúsított pajzsot tart, melyen ötgyöngyű pántkorona nyugszik. A pajzs vörös mezejében heraldikai jobb oldalon hullámos szőlővessző, oldalain egy-egy szőlőfürt és két-két levél váltakozva. A vörös mező bal oldalán három egyforma leveles gabona (búza)-szál.”

Végül a kutatás eredményeként kiderült, hogy Dercen községnek ez a címere legkevesebb 160 évig használatban volt. Tehát ezt lenne célszerű felújítani.

A községi tanács július 17-i ülésén megerősítette: az 1904-ből fennmaradt történelmi címert tekinti a későbbiekben a község hivatalos jelképének, és ennek nyomán készíttetnek ünnepi alkalmakkor használt díszbélyegzőt.

Mint Bíró Ede lapunknak elmondta, Dercen heraldikai követelményeknek megfelelő zászlaját is meg szeretnék terveztetni, s e célból pályázatot írtak ki. Bárki megpróbálkozhat a zászló megtervezésével, a pályaműveket szeptember végéig várják. A győztes pályázó számára 150 hrivnya jutalmat ajánlottak fel.

B. Zs.