Jó keresztényeket, jó polgárokat nevelni

Tanévnyitó a Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumban

2003. szeptember 5., 02:00 , 138. szám

Augusztus 31-én került sor ünnepélyes keretek között a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum épületének felszentelésére és a tanintézmény első tanévnyitójára. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az Apáczai és Illyés Közalapítványok, valamint a Duna Tv támogatásával épült líceumban még folynak a munkálatok, de az első 33 diák megkezdhette a 2003–2004-es tanévet.

Több száz hívő zarándokolt el ezen a vasárnapon Karácsfalvára, hogy szemtanúja lehessen a jeles eseménynek, amikor is hosszú évtizedek múltán újra saját oktatási intézményt avathatott a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye.

Az ünnepség a helyi görög katolikus templomban püspöki liturgiával vette kezdetét, amelyen jelen volt Bendász Dániel és Szabó Konstantin esperes, valamint a beregszászi esperesi kerület gyakorlatilag valamennyi papja.

Milan Sasik, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke szentbeszédében elmondta: „Az egyház jelentős szerepet játszott az európai civilizáció és kultúra építésében, fejlődésében, s most a görög katolikus egyház itt, Ukrajnában is keresi a lehetőséget, hogy segítséget nyújthasson a fiatal nemzedék keresztény nevelésében, ami közelebb viheti az országot a nyugati civilizációhoz, Európához.”

„Reméljük, olyan fiatalokat bocsátunk majd ki ebből a tanintézményből, akik fel lesznek készülve az életre és jó keresztényként jó polgárai lesznek ennek az államnak” – mondotta végezetül Milan Sasik püspök.

A templomból a résztvevők a líceum udvarára vonultak át, ahol Marosi István helyi parochus köszöntötte az egybegyűlteket. Gorondi János, az intézmény igazgatója ismertette a líceum létrejöttének előzményeit, majd reményét fejezte ki, hogy az méltó lesz névadója, Sztojka Sándor püspök, a falu szülötte szellemiségéhez.

Az első tanévnyitó alkalmából köszöntötte a líceum vezetőségét, tanárait és diákjait Kőnig Sándor, az Apáczai Közalapítvány, és Pomogáts Béla, az Illyés Közalapítvány elnöke.

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke köszöntőjében emlékeztetett: „Ennek az egyháznak voltak vértanúi, akik derekasan kiálltak az elveik mellett, és nektek, fiatalok, ezt az eszmét kell követni, mert nem mindegy, utódaink mit tanulnak majd rólunk, és milyen képpel közeledünk Európa felé.”

Dr. Csermák Zoltán, a Duna Televízió marketingigazgatója 1000 darab könyvet, 200 komolyzenei és irodalmi CD-t, valamint egy parabolaantennát adományozott a líceumnak.

Az intézmény vezetői Sztojka Sándor-emlékérmet (Horváth An­na alkotása) adományoztak mindazoknak a támogatóknak, akik a líceum létrejöttét segítették.

Az ünnepségen jelen volt Szabó Ottó, a Magyar Köztársaság ungvári főkonzulja, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala Egyházi Kapcsolatok Államtitkárságának képviseletében Fe­dor Tibor, Herczog György, a megyei oktatási főosztály helyettes vezetője, dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke.

Váradi Natália