Kőrösmező: óvónő és tanító kerestetik!

Iskolakezdés gondokkal

2003. augusztus 1., 02:00 , 133. szám
Szépül a körösmezei iskola

Kőrösmezőn tavaly szeptemberben nyolcvanévnyi kihagyás után éledt újjá a magyar tannyelvű oktatás. Az önálló iskolaépület lakhatóvá tétele a magyarországi Egymásért Alapítvány és a helyi szervezők érdeme, az anyanyelvű oktatás közösségi igényének feléledése a helyi római katolikus egyház, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tevékenységének hozadéka.

Az első magyar osztály tanítója és az időközben ugyancsak életre hívott magyar óvodai csoport két óvónője az elmúlt tanévben a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola negyedéves hallgatói közül került ki, akik kiválóan helytálltak a missziói munkában. A gyerekek tudásbeli gyarapodása, az üres csoport- és osztálytermek szakszerű, esztétikus kialakítása, a szülők megszervezése mind szakmai rátermettségük, lelkes tenni akarásuk eredménye. A mára diplomás szakemberek azonban – továbbtanulási szándékuk, családi okok miatt – a következő tanévben nem térhetnek vissza Kőrösmezőre.

Ennek ellenére szeptemberben újabb iskolai osztályra való gyerek szeretne magyar iskolát kezdeni, s az iskolafenntartók is a sikeres tanévkezdésen munkálkodnak.

Ennek szellemében a napokban végzik az iskola- és egyben óvodaépület egy újabb részének belső festését. A tanerőre vonatkozóan a szülők egyetlen elvárása, hogy szakképzett, fiatal pedagógusok jelentkezzenek, lehetőleg alapfokú ukrán nyelvtudással.

Gyertyánligeten ugyancsak tanítóra, óvónőre van szükség, a rahói, huszti magyar iskolákba pedig szaktanárokat (magyar nyelv és irodalom, földrajz, történelem) várnak.

P. ZS.