Harmincnégy zöld szalag

Szalagavató ünnepség a Nagydobronyi Református Líceumban

2003. február 21., 01:00 , 110. szám

A Nagydobronyi Református Líceum végzős diákjai február 15-én, szombaton tartották hagyományos szalagavató ünnepségüket, melynek idén is a helyi középiskola klubterme adott otthont. A zsúfolásig telt nézőtéren szülők, tanárok, barátok és diáktársak kísérték figyelemmel a megható ünnepséget, tengernyi virággal köszöntve és szeretetteljes tekintetekkel bátorítva a zöldmentés fiatalokat. Az eseményen jelen volt dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Emerih Kricki, az ungvári járási tanács elnökhelyettese, Szilvási Zoltán, Nagydobrony polgármestere, Őrhidi László, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, valamint Szántó János, a nagydobronyi református gyülekezet gondnoka.

Dávid Árpád nagydobronyi református segédlelkész Péter apostol első levelének ötödik versével köszöntötte a végzősöket, alázatos engedelmességre, testi-lelki józanságra és feltétel nélküli bizalomra szólítva fel az ifjakat.

– A tárgyi ismereteket a lelki tudás teszi teljessé – hangsúlyozta köszöntőjében Orosz Ildikó. – A mindennapi életben sem az axiómák és a definíciók igazítanak el bennünket, az általános műveltség az, ami használható tudásanyagként válik jó szolgálatunkra. Biztos vagyok abban, hogy az elmúlt évek során a líceum idei végzősei is megtanulták ötvözni a lélek tudását az emberiség egyéb ismereteivel, és képesek lesznek megállni helyüket a világban.

– Az avatóünnepség jelképéül szolgáló zöld szalag a jövőbetekintés reménye mellett az ösz­szeg­zés és az előretekintés jelképe, de egyben a kötelezettségé is. Az elétek tűzött feladat nem köny­nyű, a legfontosabb azonban, hogy mindig merjetek Isten és hitetek vezetésére hagyatkozni – köszöntötte az ünnepelteket Ráti Éva igazgató.

Ezt követően tűzték fel a zöld szalagokat elsőként a két osztályfőnök, Belahorka Hajnalka és Molnár Erzsébet, majd a 34 diák mentéjére. A végzősökké avatott fiatalok hálájuk jeléül virággal köszöntötték tanáraikat.

Az eseményt záró ünnepi műsorban fellépett a líceum énekkara, valamint bemutatkoztak a Nagydobronyi Református Elemi Iskola elsős növendékei. A végzősök a hagyományokhoz híven klasszikus keringőt adtak elő (koreográfus Szabó Tibor), majd „meglepetés-előadást” tartottak, ezúttal Illyés Gyula Bolhabál című darabjával szórakoztatva a közönséget (rendező Bagu Géza).

V. N.