Nem költözik a huszti iskola

Csatát igen, háborút nem nyert a polgármester

2003. január 24., 01:00 , 106. szám

Január 13-án megyeszerte kezdetét vette a tanév második fele. Így történt ez Huszton is, ahol immár hónapok óta kemény harcot vívnak az egyetlen magyar iskola létéért. A tanintézmény sorsa máig bizonytalan, noha az iskola jövőjét eldönteni hivatott tavaly novemberi szavazáson a városi tanács 30 képviselőjéből 18 támogatta annak önállóságát és középiskolává minősítését. A város önkormányzata kétségbe vonja az iskola létjogo­sult­ságát, a szülők azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy gyermekeik a jövőben is az önálló magyar iskolában tanulhassanak.

Mint ismeretes, Huszt megyei jogú város képviselőtestülete októberben megszavazta ugyan a huszti magyar iskola középiskolává történő akkreditálását és önálló épületének megtartását, Mihajlo Dzsan­­da polgármester vétóját követően azonban, 2002. november 21-én, nem tudta ismételten megerősíteni korábbi döntését (a törvényileg előírt kétharmados többséghez ekkor mindössze két szavazat hiányzott).

A városi végrehajtó bizottság ugyanakkor, a helyi büdzsé hiányára hivatkozva, határozatot fogadott el a Huszti 5. Sz. Ukrán Tannyelvű Középiskola és a 6. Sz. Magyar Tannyelvű Általános Iskola összevonásáról és egy kéttannyelvű középiskola létrehozásáról az ukrán iskola bázisán.

Az ominózus novemberi tanácsülést követően a városi oktatási osztály rendeletben utasította Puka Éva igazgatót arra, hogy január 13-i hatállyal bocsássa el az oktatási intézmény pedagógusait és egyéb alkalmazottait, illetve felszólította a szülőket, hogy kérvényezzék gyermekeik felvételét az 5. számú középiskolába.

A magyar iskola növendékeinek szülei ezzel szemben egyhangúlag úgy határoztak, nem íratják más intézménybe gyerme­keiket, a végsőkig kitartanak a huszti magyar iskola ügye mellett.

Január 16-án Mihajlo Dzsan­da, Huszt város polgármestere felkereste az érintett iskolát, hogy a pedagógusokkal és a szülőkkel közösen vitassák meg az oktatási intézmény körül kialakult tarthatatlan helyzet megoldásának lehetőségeit. A találkozón jelen volt Borisz Kacsur, a megyei oktatási főosztály vezetője és helyettese, Herczog György, valamint Mihajlo Cserepánya, a megyei kisebbségi és migrációs főosztály vezetője.

Mint Borisz Kacsur a találkozón kifejtette, az oktatási főosztály támogatja a huszti magyar középiskola létrehozását, annak elhelyezése és működtetése azonban a város hatáskörébe tartozik. Mi­hajlo Dzsanda, tudomásul véve a szülők hozzáállását, kifejtette, erőszakkal nem fogja más épületbe költöztetni az oktatási intézményt, a középiskolai osztályok működtetését azonban továbbra is mind jogilag, mind gazdaságilag megalapozatlannak tartja.

Puka Éva iskolaigazgató kérdésünkre elmondta, január 13-án az iskolában is kezdetét vette a második félév, a tanulók rendben látogatják az órákat, a tanárok munkájában sincs fennakadás. Mindezidáig egyetlen szülő sem kérvényezte gyermeke átíratását az 5. sz. középiskolába, ő pedig nem bocsátott el egyetlen iskolai alkalmazottat sem.

Az ügy további fejleménye, hogy időközben a szülők felhatalmazásával Ivanyiga Ferenc, a szülői tanács elnöke keresettel fordult a városi bírósághoz, vitatva a városi végrehajtó bizottságnak az iskola önállóságának megszüntetésére és átköltöztetésére vonatkozó határozatának jogosságát. Az első peren kívüli egyeztetésre a napokban került volna sor, azt azonban a városi tanács kérésére egy későbbi időpontra halasztották. A tárgyalásra előreláthatólag január végén kerül majd sor.

P. Zs.