Oktatásra alkalmatlan a nagymuzsalyi középiskola épülete?

Beázik a tető, tavaly ötvennégyszer volt csőtörés

2001. február 16., 01:00 , 5. szám

Felröppent a hír, miszerint a nagymuzsalyi kö­zép­iskolát az épület életveszélyes állapota miatt be fogják zárni, ugyanis a tető mindenhol beázik, a fűtőcsövek elavultak és a mennyezetről több he­lyen lemállott a vakolat a beázások miatt.

Csépes Ernőtől, a nagymuzsalyi középiskola igaz­ga­tó­jától és Pataki Lajostól, Nagymuzsaly tanács­el­nö­kétől aziránt érdeklődtünk, igaz-e a hír.

Csépes Ernő: Nem igaz, hogy bezárjuk az iskolát, mert ha megtesszük, akkor többet nem lesz rá esélyünk, hogy megnyissuk. Ilyenre még csak nem is gondoltunk. Az viszont igaz, hogy az épület életveszélyes állapotban van, ugyanis több mint tíz éve beázik a tetőszerkezet. Azóta minden évben jelentjük a járási tanügyi hi­va­talnak, hogy a tető javításra szorul, de még eddig egy ko­pijkát sem kaptunk erre a célra. A tanulók olykor eser­nyővel ülnek az órákon, a falak állandó jelleggel vizesek, a fűtési rendszer csöveit megette a rozsda, a kazánház romos állapotban van. Tavaly „csupán” 54 esetben volt csőtörés az iskolában.

Pataki Lajos, Nagymu­zsaly tanácselnöke: Az iskolát 1978-ban adták át és azóta nem végeztek nagytatarozást az épületen. Utoljára 1989-ben festettük ki a termeket. Sajnos hagyják tönkremen­ni az iskola épületét, pedig ha idejében elvégeznék a szükséges mun­kálatokat, vagy legalább ad­ná­nak idő­ben azokra pénzt, akkor most nem tartanánk itt. Ha évente össze tudtunk 100-200 hrivnyákat kaparni, akkor az csak a leomlott fal vagy mennyezet foltozgatására volt elég. 4-5 éve minden esztendőben beletesszük a járási költségvetésbe az iskola épületé­nek nagy­javítását, de a járási ülésen eddig még mindig elvetették az igényünket.

– Mennyi pénzre lenne szükség az épület átfedéséhez?

Csépes Ernő iskolaigazgató: 100-150 ezer hriv­nyá­ra lenne szükség, ugyanis kb. 5000 m2 területet kellene átfedni sátortetős tetőszerkezettel. Ehhez kb. 70-80 m3 farönkre és 1300-1400 hullámpalára lenne szükség.

P. L. : A helyi perlit­gyár például a hullámpala jutányos áron való (több mint 50%-os kedvezménnyel) eladásával segítené az iskola épületének átfedését.

– Volt szülői értekezlet is ez ügyben. Mire jutottak?

Cs. E. : A szülők jogosan vannak felháborodva, de tévesen hitték azt, hogy mindez csak az iskola igazgatóján múlik. Most legelsősorban ezt tisztáztuk, de a szülői értekezleten sem merült fel az iskola bezárásának kérdése. Főként arról beszélgettünk, hogy milyen lehetőségek vannak, lennének a felújításra.

– Honnan teremtik elő az épület átfedéséhez szükséges pénzt?

Cs. E. : A beregszászi járási költségvetésben erre a célra elő van irányozva 30 ezer hrivnya, de a költségvetést még nem fogadták el. Ivan­cso úr, a megyei tanács elnöke is ígéretet tett ugyanilyen összegű támogatásra.

– A községben több vállalat működik…

P. L. : A Nagymu­zsalyban működő vállalatokat kötelezően fel fogjuk kérni, ha már tudjuk, hogy mennyi pénzt kaptunk a járástól és Ivancso úrtól, hogy ki mennyivel tud, járuljon hozzá az átfedési munkálatok költségeihez. Emellett a szülőket is szeretnénk bevonni a munkába, mégpedig úgy, hogy lehetőségeihez mérten mindenki járuljon hozzá a tatarozáshoz a munkaerejével.

karmacsi