Különböző egyetemek, különböző árak

Diplomahonosítás Magyarországon

2001. március 9., 01:00 , 8. szám

Magyarországon évente 1000-1200-an kérik diplomájuk honosítását — öt százalékukat elutasítják. A kérelmezők 60 százaléka ukrán, román, jugoszláv intézményekben kiállított oklevéllel érkezik. Érdemes tájékozódnia annak, aki honosíttatni akarja a diplomáját Magyarországon. Bár a vonatkozó törvény maximalizálja az eljárásért az intézmények által kérhető díjakat, az egyetemek vizsga- és követelményrendszerüknek megfelelően eltérő összegeket kasszírozhatnak – állítja a budapesti Világgazdaság című napilapnak a témával foglalkozó összeállítása.

A honosítás gyakorlata egyébként — jóllehet az eljárás kötelezően előírt menet szerint történik — intézményenként meglehetősen eltérő. Ez abból fakad, hogy az egyetemek honosítási bizottsága dönti el, milyen értékű a kérelmező diplomája, milyen vizsgákkal, gyakorlatokkal, milyen ellentételezéssel kell kiegészíteni azt.

Az ELTE szabályzata szerint például a honosítás összege a mindenkori minimálbér; ezt a pontot a 40 ezer forintra történt emelés miatt a napokban vizsgálja felül az egyetem. Ehhez jön a vizsgákért és az esetleges képzésekért beszedett díj, amelyek összege legfeljebb 100 ezer forint lehet.

A honosítással járó kiadások azonban korábban megkezdődnek. Az eljárást az Oktatási Minisztérium Magyar Ekvivalencia és Információs Központjánál (MEIK) kell kezdeményezni. A szakképzettség elismerésének alapdíja 20 ezer, a végzettségi szinté ötezer forint. A végzettségi szint elismerése azt igazolja, hogy a külföldön szerzett oklevél megfelel a hazai felsőoktatási intézményekben megszerezhető egyetemi, főiskolai végzettségnek, vagy felsőfokú végzettségnek. A szakképzettség elismerése a MEIK-től is kérhető, amely azt igazolja, hogy a külföldön szerzett oklevél birtokosa rendelkezik a tanúsított szakmai képesítéssel és a magyarországi hasonló szakképzettség megszerzéséhez alapvetően szükséges ismeretekkel. A szakképzettség egyetemi, főiskolai elismertetése a honosítás. A honosító intézmény mindenkor az aktuális tanulmányi programot veti össze a külföldi intézmény programjával, és a lényeges eltérések alapján írja elő pótlólagos kiegészítő követelményeit. A MEIK minden esetben kéri a diploma és a leckekönyv hiteles fordítását, amelynek 5-15 ezer forintos költsége szintén a kérelmezőt terheli.

A szegedi egyetemen például 105-en honosíttatták általános orvosi diplomájukat az elmúlt négy évben; ők a honosítás eljárási díjaként 20 ezer forintot fizettek. 2500-at a konzultációért, további 20 ezret a záróvizsgáért, 30 ezret a szakdolgozat konzulensi költségeiért, 20 ezret a szakdolgozat bírálóinak és a védésért. A vizsgák, szigorlatok 10 ezer forintba kerülnek tárgyanként, és szintén 10 ezer forint a szakmai kiegészítő gyakorlat díja.