Idén is biztosított a magyar felvételizés lehetősége

Pont került a Kremeny-ügy végére?

2001. március 23., 01:00 , 10. szám

Mint ismeretes, Ukrajna oktatási minisztere az ősz folyamán a sajtó hasábjain ismertette a tárca kisebbségi oktatással kapcsolatos véleményét. Vaszil Kremeny annak a véleménynek adott hangot, miszerint a jövőben nem kívánnák megengedni a magyar nyelvű felvételizést az Ungvári Nemzeti Egyetemen. A tárca vezetője azt is kifejtette, hogy a nemzetiségi iskolákban a reál tantárgyakat is ukrán nyelven kell tanítani, hogy ezen iskolák végzősei egyenlő feltételek mellett versenyezve megfelelően be tudjanak illeszkedni az ukrán társadalomba. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a leghatározottabban tiltakozott a nemzetiségi kérdés ilyetén módon történő „megoldási” kísérletei ellen.

A KMKSZ aggodalmát fejezte ki az oktatásügy vezetőjének kisebbségellenes megnyilvánulásai miatt, s elítélte mindazokat az oktatáspolitikában tapasztalható törekvéseket, amelyek a nemzeti kisebbségeket valójában nem az ukrán társadalomba kívánják integrálni, hanem az ukrán etnikumba próbálják beolvasztani. Vaszil Kremeny kijelentései törvényileg teljességgel megalapozatlanok, hiszen ellentmondanak az ország alkotmányának, a nemzetiségi törvényeknek, a kisebbségek jogairól szóló ukrán-magyar vegyesbizottság ajánlásainak – érveltek a Szövetség vezetői. Az oktatási miniszternek írt tiltakozó levelüket eljuttatták az ukrán államfőhöz és a miniszterelnökhöz is.

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium illetékese és az Ukrán Igazságügyi Minisztérium Nemzetiségügyi és Migrációs főosztálya a KMKSZ elnökének e tárgyban írt levelére válaszolva kifejtette, hogy Vaszil Kremeny nyilatkozata nem értelmezhető az oktatási minisztérium hivatalos álláspontjaként.

A KMKSZ elnökségének felkérésére Kovács Miklós elnök, parlamenti képviselő az ukrán törvényhozás emberjogi és kisebbségi bizottságában is felvetette az oktatási miniszter kisebbségellenes megnyilvánulását, és kérte, hogy a bizottság vizsgálja meg a kérdést. Miután az oktatási miniszter nem jelent meg a bizottság előtt, G. Udovenko, a bizottság elnöke levélben kérte, hogy Vaszil Kremeny cáfolja meg vagy erősítse meg a sajtóban kifejtett véleményét.

Az oktatási miniszter a bizottság elnökének válaszolva saját nyilatkozatával kapcsolatban kifejtette, hogy a Fakti i kommentari hasábjain 2000 novemberében megjelent gondolatai a nemzetiségi iskolák végzőseinek versenyképessége iránt érzett aggodalmából fakadtak Ukrajna felsőoktatási intézményeiben való felvételizésüket és továbbtanulásukat illetően. A véleménye vitajellegű volt, és a közvélemény figyelmének a kérdésre történő felhívása volt a célja.

Az oktatási miniszter állítása szerint az előző évekhez hasonlóan az Ungvári Nemzeti Egyetem rektorának kérésére az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium ebben az évben is engedélyezi, hogy Kárpátalján a nemzetiségi iskolák végzősei anyanyelvükön felvételizhessenek a felsőoktatási intézményekbe.

N. T. K.