A kis Magyarország nagy geopolitikája

Kis kárpátaljai ukrán nacionalizmus?

2001. június 29., 02:00 , 24. szám

Első ízben jelent meg az elmúlt hét végén a határon túli magyarok státusáról szóló törvényt a szomszédos országok belügyeibe való beavatkozás miatt bíráló cikk a kárpátaljai ukrán nyelvű sajtóban azt követően, hogy a magyar Országgyűlés elfogadta a jogszabályt.

Az Ungváron megjelenő Szribna Zemlja hetilap legfrissebb számának A kis Magyarország nagy geopolitikája című, aláírás nélkül meg­­jelent írása megállapítja: a kárpátaljai magyarok nem panaszkodhatnak, hogy anyaországuk és anyanemzetük megfeledkezett róluk. A magyar kormányok, de különösen a parlament lankadatlan gondoskodással igyekezett körülvenni a kárpátaljai nemzettársakat. Ez minden tiszteletet megérdemelne, ha csak a magyarokat érintené. A magyarországi soviniszta erők azonban – emlékeztet az újság – a különböző magyarbarát szeparatista mozgalmak támogatásával sokszor megpróbálták destabilizálni a kárpátaljai hely­­zetet. Olykor nyílt utalások is történtek területi követelésekre Ukrajnával szemben. Az írás szerint elegendő csupán arra utalni, hogy Magyarország honfoglalási emlékművet akart állítani a Vereckei-hágón. Ennek azt kellett volna jeleznie, hogy – a cikk szavaival – a hon ennél a hágónál kezdődik. Nem hagyható említés nélkül az a kétes értékű gyakorlat, ahogy Magyarország átcsábítja az értelmiségi fiatalokat munkavállalás, majd letelepedés céljából. Mostantól ennek a jelenségnek, úgy tűnik, valós törvényi alapot teremtettek – mutat rá az írás.

A hetilap úgy értékeli, hogy a napokban a budapesti parlament példa nélküli ajándékkal, a határon túli magyarok különleges jogállásáról szóló törvény­nyel lepte meg – mint a cikk végig fogalmaz – a diaszpórát. A jogszabály már hatalmas tiltakozási hullámot keltett Romániában és Szlovákiában, ahol a legnagyobb a magyar diaszpóra. A magyar külügyminisztérium adatai szerint a diaszpórában élő magyarok 25 százaléka vissza szeretne települni történelmi hazájába. Ezért – utal az újság Martonyi külügyminiszter szavaira – a magyar állam mostantól elismeri, hogy a nemzet határai szélesebbek az állam határainál. A magyar honatyák úgy döntöttek, különleges státust – a turista és a teljes jogú állampolgárság közötti jogállást – biztosítanak a szomszédos országokban élő magyaroknak. Ezzel a magyarok történelmi hazájukba történő visz­szatérését igyekeznek elősegíteni – állítja a cikk. A hetilap szerint a törvény elfogadásával a ma­gya­­rok tudatosan beavatkoznak szomszédaik belügyeibe, hiszen Ro­­mánia, Szlovákia vagy Ukrajna magyar nemzetiségű állampolgárai új státust – félig formális magyar állampolgárságot szereznek. Érdekes, hogy kezdetben a státustörvény az Ausztriában élő magyarokra is vonatkozott, de amikor az EU ez ellen nyílt kifogást emelt, akkor őket kihúzták a listából. Ukrajna azonban hallgat, mint mindig, amikor szükségessé válik az ukránok jogainak védelme legalább saját államuk területén – fejeződik be a hetilap írása.

Varga Béla