Egy kis barokk zene

Zenei tábor Munkácson

2002. augusztus 2., 02:00 , 81. szám

Tizenharmadik alkalommal rendeztek a komolyzene iránt érdeklődők számára zenei tábort Munkácson, a II. Rákóczi Fe­renc Középiskola falai között. Kes­selyák Gergő, az Erkel színház karmestere és Popovics Béla, a KMCSSZ elnöke szerepét ezút­tal Kesselyák Bence és Szvirida Já­nos, a Kárpátaljai Római Kato­li­kus Szövetség elnöke vette át a szervezés terén. A 22 anya­or­szági és ugyanennyi kárpátaljai résztvevő a bécsi klasszikusok után most barokk zeneszerzők (Bach, Händel stb.) műveivel is­merkedik Palócz Réka szop­ránszólista és Módos Péter pe­da­gógus vezetésével. A dél­előtti szólampróbák után Kör­mendy Zsolt gimnáziumi tanár karmesteri munkájának kö­szön­hetően jön létre az össz­hang a zenekar és a kórus tagjai között. A hét elteltével a már megszokott módon részesül Kárpátalja a tábor gyü­möl­csei­ből: szombaton és vasárnap közel egyórás koncert bizo­nyít­ja majd a nagy­sző­lősi és a munkácsi templomokban, hogy mire jutottak a fiatalok egy hét alatt.

Olasz Tímea