A KMKSZ XXV. közgyűlésének nyilatkozata

2014. április 3., 06:42 , 690. szám

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség immár 25 esztendeje következetesen kiáll a kárpátaljai magyarság jogainak érvényesítéséért, oktatásának és kultúrájának megőrzéséért és gyarapításáért, a magyar népcsoport létfeltételeinek biztosításáért.

Erőfeszítéseink eredményeképpen sikerült ugyan kivédenünk a durva magyarellenes támadásokat, s az anyaország támogatásával meg tudtuk őrizni a magyar oktatási és kulturális intézményrendszert, a magyarság kollektív jogainak érvényesítésében azonban gyökeres javulást nem sikerült kiharcolnunk.

Jelenleg Ukrajna az ország eddigi történetének legmélyebb válságát éli meg, amelynek körülményei között a kárpátaljai magyarság helyzete is kritikus. Megállapítjuk, hogy a KMKSZ az egyetlen megmaradt hiteles magyar politikai érdekvédelmi szervezet, amely közösségünk jövőjének érdekében kész az ebből adódó felelősséget vállalni.

Az elhúzódó krízis idején a legfontosabb szempont a közösség biztonsága, ez tevékenységünk alapvető célja. Szövetségünk továbbra is meg fog tenni minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyarok biztonságban érezhessék magukat.

Természetesen továbbra is keresnünk kell a lehetőséget a kárpátaljai magyarság problémáinak hosszú távú rendezésére. Erre Ukrajna olyan újjászervezése adhat lehetőséget, amely a jogállamiság megteremtése az emberi és kisebbségi jogok kiteljesítése, az állam decentralizációja, s a polgári társadalom kiépítése jegyében történik.

Fontosnak tartjuk, hogy a kisebbségeket érintő törvények módosítása esetén, különös tekintettel a nyelvtörvényre, bővüljenek a nemzetiségek meglévő jogai, a magyarokat is érintő jogszabályok kidolgozásába vonják be a KMKSZ-t, s a hatalmi szervek maradéktalanul hajtsák végre a törvényekből és nemzetközi megállapodásokból fakadó kötelezettségeiket a nemzetiségek vonatkozásában.

Az Európai Uniós társulási szerződés Ukrajna által történő részleges aláírása elősegítheti az ország nyugati orientációjának felerősödését, ami lehetőséget adhat a kárpátaljai magyarság által évtizedek óta szorgalmazott önigazgatás, a magyar tankerület és a garantált parlamenti képviselet megteremtésére. Az európai közösség s különösen Magyarország támogatásával ez nagyban növelheti az esélyt a kárpátaljai magyarság lehetőségeinek kiteljesítésére, a kárpátaljai magyar nemzetrész felemelkedésére.

Ungvár, 2014. március 29.