2014. április 27.

2014. április 24., 00:43 , 693. szám

Az irgalmasság ünnepe

Boldog II. János Pál pápa kezdeményezte, hogy a húsvét utáni második vasárnap az isteni irgalmasság napja legyen.

De mit is jelent az irgalmasság? Sok ember ma nem érti vagy félreérti ezt. Mit jelent az, hogy Isten irgalmas? Mit jelent, hogy az ember irgalmat gyakorol? A félreértés oka, hogy sokan úgy vélik, gyávaságot vagy bizonyos értelemben megalkuvást jelent.

Isten irgalmas, azaz megbocsát. Irgalmát az emberek felé gyakorolja. A bűnös ember szembeszáll Istennel, nem engedelmeskedik neki, nem tartja meg törvényeit. Ezáltal az ember bűnt követ el és bűnével eltávolodik Istentől.

Isten irgalmas és megbocsát az embernek. Nekünk, bűnös és bűneinket megbánó embereknek szükségünk van arra, hogy Isten irgalmas legyen, megbocsásson nekünk, különben bűneink miatt büntetést érdemelnénk, mert az igazságosság szerint nem volna más lehetőség. Amikor Isten megbocsát a bűnbánó embernek, akkor visszafogadja őt szeretetébe. A megbocsátás, az irgalom nem gyengeség Isten részéről, hanem szeretetéből fakadó tulajdonság és cselekedet.

Jézus szava szerint az embernek is irgalmasnak kell lennie. Egyik legkomolyabb felszólítása felénk: „Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36), illetve „ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fog nektek megbocsátani” (Mt 6,14). Isten irgalmát követve nekünk is megbocsátónak kell lennünk embertársaink felé.

Gyakran hallani a következőt: „Megbocsátok, de nem felejtek!” Az így vélekedők azt gondolják, hogy most pillanatnyilag nem neheztelnek a másikra, nem ütnek vissza azonnal, de majd alkalomadtán bosszút állnak, és elégtételt vesznek az őket ért sérelemért. Ez valójában nem megbocsátás! Aki érti az irgalmasság fogalmát, és találkozott már az igazi irgalmassággal, azaz megtapasztalta, hogy Isten eltörli bűneit, az nem mond ilyet. A megbocsátás a bűnöknek és sérelmeknek teljes elfelejtését jelenti. Nem emlékezem többet arra, hogy a másik ember mivel bántott meg, nem említem meg többé előtte, hanem végképp kitörlöm még az emlékezetemből is. Így helyezhetjük ugyanis új alapokra emberi kapcsolatainkat, és Isten is így helyezi új alapra kapcsolatát velünk. Nem emlékezik többé bűneinkre, hanem szeretetét sugározza felénk.

A mostani vasárnapnak azonban van egy másik öröme is, hogy Ferenc pápa ezen a vasárnapon sorolja a szentek sorába XXIII. János és II. János Pál pápát. XXIII. János, akit mint a világ plébánosát jellemeztek, kezdeményezte a II. Vatikáni Zsinatot, amely a Katolikus Egyház megújhodását hozta. II. János Pál pápát meg személyesen láthattuk, aki sokakat vezetett el az élő Istenhez, és mint legfőbb Pásztor, valóban életét adta érte.

Istenem! Köszönöm irgalmas szeretetedet! Segíts, hogy mindig ezzel az irgalmas szeretettel tekintsek családtagjaimra, barátaimra és minden emberre, hogy ne azt keressem, ami elválaszt, hanem azt, ami hozzád köt. Kérem, hogy Szent XXIII. János és Szent II. János Pál pápák segítsék egyházunk küldetését, személyes példájuk legyen mindannyiunk számára erőforrássá. Ámen.

Michels Antal