A magyar iskoláknak versenyképeseknek kell lenniük

Támogatások a Keleti Partnerség program keretében

2014. október 23., 06:30 , 719. szám
Dr. Nagy Ignác, dr. Brenzovics László és Roszpopa Katalin, a Gyulai Általános Iskola igazgatója

A Keleti Partnerség program keretében, a Magyar Külügyminisztérium és a Kárpátaljai Megyei Tanács együttműködésének eredményeként évek óta nagyfokú segítséget kapnak a kárpátaljai magyar vagy részben magyar tannyelvű iskolák. Az együttműködés szép példája volt a Verbőci Középiskolának és a Gyulai Általános Iskolának nyújtott támogatás is, az ezeket megörökítő emléktáblákat pedig október 17-én adták át a tanintézeteknek.

A Verbőci Középiskola dísztermében lebonyolított ünnepséget Szavkó Szilvia iskolaigazgató nyitotta meg, köszöntve dr. Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettesét, Barta Józsefet, a KMKSZ alelnökét, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökét, az egybegyűlt tanárokat, diákokat, szülőket. Majd az iskola művészeti csoportjának szemet gyönyörködtető előadását követően az igazgató megköszönte a KMKSZ nevezett vezetőinek, hogy közbenjárásuk révén új tetőszerkezetet kapott a két épületben működő tanintézet régi épülete, s újra is fedték az építményt. Majd köszönetét fejezte ki a Magyar Külügyminisztériumnak, hogy az anyaország nem feledkezik meg az itteni magyarokról.

Dr. Brenzovics László kitért rá: Barta József hívta fel a figyelmét a tetőszerkezet problémájára. A Magyar Külügyminisztérium és a Kárpátaljai Megyei Tanács hozzájárulásával pedig sikerült is elvégezni a munkálatokat, s reményét fejezte ki, hogy Verbőcön még hosszú-hosszú ideig élni fog a magyar szó. Majd átnyújtotta Szavkó Szilviának a felújítást megörökítő emléktáblát. Ezt követően Barta József lépett a megjelentek elé. Hangsúlyozta: a kárpátaljai magyar iskoláknak megfelelő anyagi- műszaki bázissal kell rendelkezniük, s az oktatás színvonalát tekintve többet kell nyújtaniuk, mint az ukrán iskoláknak. Végezetül köszönetét fejezte ki a magyar szülőknek, akik a Verbőci Középiskolába járatják gyermekeiket, illetve azoknak a tanároknak, akik itt oktatják-nevelik a felnövekvő nemzedék tagjait.

Gyulán Roszpopa Katalin iskolaigazgató az egybegyűlt helyi pedagógusok, tanulók és szülők előtt üdvözölte a megjelenteket, köztük dr. Nagy Ignác bregszászi magyar konzult, dr. Brenzovics László KMKSZ-elnököt, valamint Barta József KMKSZ-alelnököt. A Gyulai Általános Iskola igazgatója köszönetet mondott azért, hogy a Keleti Partnerség program keretében új nyílászárókat kapott a tanintézmény.

Dr. Brenzovics László kijelentette, csak azokon lehet segíteni, akik maguk is igyekeznek jobbá tenni helyzetüket, majd kitért rá: Barta József javaslatára a már tetőzettel is ellátott, épülő óvoda nyílászárókkal való megsegítéséhez is hozzájárult. S kívánságának adott hangot, hogy a helybeli apróságok mielőbb vehessék birtokukba a gyermekintézményt. Dr. Nagy Ignác ecsetelte a magyar iskolák jelentőségét abban, hogy magyar kultúrát, nemzeti hagyományokat adjanak át a felnövekvő nemzedék tagjainak. Barta József pedig egyrészt kifejtette: a magyar szülők akkor választják gyermekeik számára az anyanyelvű oktatási intézményeket, ha azok megfelelő körülményeket biztosítanak az oktatáshoz. Köszönetét tolmácsolta a Gyulai Általános Iskola pedagógusainak és a gyermekeiket ide járató szülőknek. Majd témát váltva, felhívta a figyelmet a közelgő parlamenti választásokra, kérve a megjelenteket: úgy szavazzanak, hogy magyar képviselő is jusson be a Legfelsőbb Tanácsba, megjelenítve ott a kárpátaljai magyarság érdekeit. Sápi Sándor gyulai polgármester is megköszönte a KMKSZ-nek az általa nyújtott segítséget, s kitért az óvoda építkezésére is. Az emléktáblát átvevő Roszpopa Katalin pedig kiemelte: a pedagógusok azt tartják a legfontosabb feladatuknak, hogy megtartsák növendékeikben a magyar öntudatot.

Lajos Mihály