2012. szeptember 28.

2012. szeptember 28., 10:00 , 611. szám

„Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” Ézs 26,3

Jellemtelen világban élünk jellemtelen emberek között, akiket sokan jellemtelenül követnek. A jellemtelenség nem jelent ugyanis semmi egyebet, mint tömegembert, befolyásolható, gerinctelen, elvtelen személyiséget. Olyat, aki önmaga mércéjéül egyedül csak a saját hasznát, elfogadottságát állítja. Sajnos, sokszor a közre, Istenre hivatkozva. Hibázik, de képtelen beismerni, elbukik és képtelen felállni. Sohasem hibás bukásaiért, hanem mindig igyekszik valakire áthárítani a felelősséget, vagy legalább megmagyarázni: a véletlenek, a körülmények szerencsétlen összeesküvéséből történtek a dolgok. S ne felejtsük el, jellemtelenségének csúcsát: nem érdekli senki és semmi, csak önmaga. Mindenkit könnyen feláldoz saját maga érdekében.

Isten igéje a szilárd jellemű embernek ad ígéretet. De mi a jellem? Egyszerűen az, ami vagy akkor, amikor senki sem lát. Ami mozgat, meghatároz nehéz helyzetekben vagy a siker állapotában. Régiek szerint a fogad fehérje, amit kimutatsz. Ha így van, akkor mit jelent a szilárd jellem? Károli ezt úgy fordítja, hogy kinek szíve reád támaszkodik. Ezek szerint csak annak lehet szilárd a jelleme, aki Istenre támaszkodik. Igen, mert csak Ő az egyetlen, aki nem változik, de képes megváltoztatni, aki a legbiztosabb pont bizonytalan életünkben. A szilárd jellem, nem önmagára épít, mert belátja, mennyire törékeny is a lénye, lelki-, testi állapota. Arra épít, aki törékenysége ellenére megtartja, sőt erőtlenségét ereje kiáradására használja.

Tehát, akinek szíve (jelleme) Istenre támaszkodik, az szilárdan áll minden helyzetben, mert van, aki megtartsa. Megőrzi az Úr békességben. Kiegyensúlyozott lesz, nem eszmék, múló korok, hataloméhes emberek, változó körülmények játékszere. Nem idegrendszerének kiszolgáltatva fog cselekedni, hanem határozottan, magabiztosan. Akarsz ilyen ember lenni? Bízz teremtő Uradban, megváltó Jézusodban! Csak így lehetsz te magad is biztos pont azok számára, akik számítanak rád, nem szél ingatta nádszál, hanem erős, biztonságot nyújtó város, kősziklára építve.

Szanyi György,
református lelkipásztor